ProMinent on toimittanut useita laitteistoja, joilla voidaan saavuttaa merkittävää säästöä uima-allasvesiä kierrättämällä ja talteenottamalla lämpöä.

Uima-altaiden hiekkasuodattimien vastavirtahuuhteluvesiä voidaan käsitellä ja kierrättää takaisin allasvedeksi. Kierrättämällä voidaan vähentää lisäveden tarvetta ja saadaan talteen lämpimän veden sisältämä lämpöenergia. Ennen veden kierrättämistä vesi suodatetaan ultrasuodatuksella ja käänteisosmoosilla. Tällä käsittelyllä vedestä poistuu kiintoaine, bakteerit ja suurin osa suolasta. Käsitelty vesi on laadultaan vesijohtoverkoston vettä parempaa.

Vastavirtahuuhteluveden käsittelyllä saavutetaan merkittävä kustannussäästö ja laiteinvestointi voidaan kattaa syntyneillä säästöillä. Laitteistojen takaisinmaksuaika riippuu käsiteltävän veden määrästä sekä veden ja energian hinnasta. Tyypillisesti takaisinmaksuaika on puolestatoista vuodesta ylöspäin, mutta energian hinnan noustessa laitteiston takaisinmaksuaika lyhenee entisestään.

ProMinentin vedenkäsittelyjärjestelmät täyttävät vedenkierrätyksen edellyttämän DIN 19645 -standardin mukaisen käsittelyn. Laitteistoja on saatavilla eri kokoluokkiin ja ne ovat moduulirakenteisia. Rakenteen ansiosta niiden tilantarve on pieni ja ne on helppo sijoittaa uimahallien teknisiin tiloihin.

Kirjoittaja Jan Gustafsson on ProMinent Finlandin myyntipäällikkö. ProMinent on vedenkäsittelyyn ja annostustekniikkaan erikoistunut yritys. Osaava henkilökuntamme avustaa niin oikean tuotteen valinnassa, asennuksessa kuin huoltoasioissa.

Lue lisää sivuiltamme www.prominent.fi tai www.prominent-yhteystiedot.fi