Orimattilan jätevedenpuhdistamo hyötyy selvästi vaihdettuaan vanhan polymeerilaitteen Tomal PolyRexiin

11.11.2021|

Orimattilan jätevedenpuhdistamo sijaitsee nimensä mukaisesti Orimattilassa. Orimattilan kaupungin alueelta jätevesiverkoston avulla kerätyt jätevedet puhdistetaan Vääräkosken jätevedenpuhdistamossa, josta puhdistettu jätevesi johdetaan Porvoonjokeen. Orimattilan jätevedenpuhdistamolla oli edelliset 20 vuotta käytössä polymeerien annostelulaite, joka tänä vuonna tuli tiensä [...]

Vedenkäsittelyn ja veden desinfioinnin kokonaisuus ProMinentilla

21.10.2021|

Hygieenisesti puhtaan veden käsittelyssä ProMinentin tuotteet ja järjestelmät edustavat viimeisintä huipputekniikkaa. Juomaveden perusteellisen puhdistamisen lisäksi ratkaisujemme avulla puhdistuvat myös jäähdytysvesi, uima-allasvesi sekä teollisuussovelluksien käyttö- ja tuotevesi. Tavoitteenamme on tehokas desinfiointi vähäisellä kemikaalien käytöllä. Vedenkäsittelyn kokonaisuuteen [...]

Pienten vesilaitosten varautumissuunnittelu – ProMinent mukana Koillisvesi-hankkeen desinfiointiharjoituksissa

23.09.2021|

Koillisvesi-hankkeen tavoitteena on edistää vesihuoltolain tarkoittaman varautumissuunnittelun ja talousveden riskienhallinnan toteutumista Pohjois-Pohjanmaan alueen pienissä vesihuoltolaitoksissa. Hankkeen painopiste Koillismaalla on Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntien alueilla, missä sijaitsee yhteensä noin 60 vesiosuuskuntaa, vesihuoltolain tarkoittamaa vesihuoltolaitosta. Hanke [...]

Mittaus-, säätö- ja anturitekniikan kokonaisuus ProMinentilla

18.08.2021|

Annostelupumput, säätimet ja anturit huolehtivat integroituna säätöpiirinä häiriöttömästä käytöstä ja maksimaalisesta turvallisuudesta. Osana ProMinentin kokonaisvaltaista tuotevalikoimaa onkin mittaus-, säätö-, ja anturitekniikan kokonaisuus. Mittaus- ja säätötekniikan on pysyttävä suorituskykyisenä, ja tähän liittyy tarkka anturitekniikka. Sen avulla [...]

Case: Tehoklooraukseen varautuminen Kajaanin Vedellä

10.06.2021|

Kajaanin Vesi -liikelaitos on kunnallinen vesihuoltolaitos, joka on perustettu vuonna 1921. Liikelaitos tarjoaa vesihuoltolain mukaiset vesihuoltopalvelut toiminta-alueemme asukkaille, yrityksille ja julkisille kiinteistöille pääasiassa Kajaanin asemakaava-alueella. Vesijohtoverkoston pituus on noin 530 kilometriä ja vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä [...]

Annostelutekniikan tuoteryhmä on ProMinentin toiminnan kulmakivi

12.05.2021|

ProMinent on kehittänyt annostelupumpun, josta yrityksen toiminta on lähtenyt liikkeelle. Vuosien myötä koko tuotevalikoima on laajentunut paljon, mutta laaja valikoima annostelupumppuja on se, mistä yritys tunnetaan edelleen parhaiten. Kun annosteltava kemikaali, paine ja tuottomäärä on [...]

ProMinentin digitaalisten ratkaisujen tuoteryhmä on kattava pilvipohjainen kokonaisuus

29.04.2021|

ProMinentin digitaalisten palveluiden tuoteryhmä on nimeltään DULCOnneX. DULCOnneX on älykäs kokonaisratkaisu laitteistokomponenttien digitaalista verkottamista varten. Se koostuu neljästä komponentista, jotka ovat DULCOnneX Platform, DULCOnneX Gateway, DULCOnneX API ja mobiilisovellus DULCOnneX Blue. DULCOnneX Gateway ja DULCOnneX [...]

ProMinentin ratkaisut jauheiden annosteluun

31.03.2021|

Polymeeri, kalkki, rauta- ja alumiinisulfaatti, urea, sooda, aktiivihiili, PAX, IBUX, Dextriini – ja niin edelleen. Kaikille näille kemikaaleille on yhteistä, että ne toimitetaan pääasiassa jauhemaisena aineena tai granulaattina ja niistä tehdään valmis käyttöliuos paikan päällä. [...]

Kasvihuoneiden vedenkäsittely

24.02.2021|

EU:n alueella uusi asetus (2020/741) veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista maatalouskastelussa on tullut voimaan. Uusia sääntöjä tullaan soveltamaan parin vuoden kuluttua, ja niiden odotetaan edistävän sekä helpottavan veden uudelleenkäyttöä. Kasvihuoneiden päästöt pinta- ja pohjavesiin tullaan kieltämään, koska [...]

Promisti

Promisti on ProMinentin blogi, jossa kerromme tuoreimpia kuulumisiamme ja avaamme toimialamme saloja. Tervetuloa mukaan seuraamaan!

PROMINENT.FI