Hygieenisesti puhdasta vettä hammashoitoon

Tutkimukset ovat osoittaneet, että hammashoitoyksiköiden putkistoihin muodostuvien biofilmien määrät ylittävät selvästi huuhteluvedelle asetettavat laadulliset vaatimukset ja järjestelmä voi sisältää etenkin immuunipuutteisille potilaille haitallisia infektiolähteitä.

Hammashoitokoneiden vesijärjestelmän laatuvaatimukset

Hammashoitokoneiden vesijärjestelmän veden laadun on vastattava hyvän juomaveden laatua ja vastattava talousvedelle asetettuja sekä kemiallisia että mikrobiologisia laatuvaatimuksia. Veden juoksutus vähentää hammashoitoyksikön veden bakteerimäärää merkittävästi, mutta ei poista vesikanavien seinämille muodostunutta biofilmikerrostumaa eikä siten estä vesilinjoista hammashoitoyksiköihin siirtyviä patogeenejä eli tautia aiheuttavia mikrobeja. Biofilmikerrostumat toimivat esimerkiksi legionella-bakteerin kasvualustana ja siten mahdollistaa legionellan leviämisen hammasporan turbiinin jäähdytysveden kautta hengitysilmaan ja edelleen keuhkoihin.

Juomaveden klooraus

Jotta juomaveden laatu säilyy hyvänä kaikissa vesijohtoverkoston osissa vesilaitokselta käyttöpisteeseen, veteen lisätään pieni määrä klooria. Kloori lisätään tyypillisesti sidottuna kloorina klooriamiinina tai vapaana kloorina hypokloriittina. Näiden desinfiointiaineiden teho ei riitä estämään biofilmin muodostumista hammashoitoyksiköiden vesijärjestelmiin, vaan laitteistot pitää käsitellä paikallisesti jaksottain desinfiointikemikaalilla.

Turvallinen ja tehokas klooridioksidi

Klooridioksidi voidaan annostella vesijärjestelmään tasaisesti erittäin pieninä pitoisuuksina, jolloin laitteiden käyttö on turvallista sekä potilaille että henkilökunnalle. Kaasumaisen muotonsa vuoksi klooridioksidi tunkeutuu biofilmin sisälle ja poistaa biofilmin tehokkaasti samalla kun se estää biofilmin syntymistä. Perinteiset desinfiointikemikaalit vaikuttavat ainoastaan biofilmin pintakerrokseen ja niiden teho biofilmiin on heikko. Lisäksi tarvittavat kemikaalimäärät ovat huomattavasti suurempia verrattuna klooridioksidiin. Klooridioksidin toinen merkittävä etu on sen tehokkuus laajalla pH-alueella. Verrattuna klooriamiiniin tai hypokloriittiin klooridioksidin desinfiointiteho on merkittävästi parempi etenkin vesilaitosten tyypillisesti toimittamassa lievästi emäksisessä vedessä. Sillä on myös voimakas kestovaikutus, joka kestää putkistoissa useita tunteja, jopa useita päiviä. Klooridioksidi on ainoa biofilmiä tuhoava ja biofilmin muodostumista estävä desinfiointiaine, jota voidaan käyttää vesijohtoverkostossa sulkematta vedenjakelua.

Bello Zon® ja vedenkäsittelyjärjestelmä

Ensimmäiset klooridioksidin käyttöön perustuvat hammashoidon vedenkäsittelyjärjestelmät on asennettu ja otettu käyttöön Suomessa. Laitteistot muodostuvat kokonaisuudesta, joka sisältää vedenpehmennyksen, klooridioksidin valmistuksen ja annostelun sekä klooridioksidin pitoisuuden mittauksen käsitellystä vedestä.

Parhaan laadun saavuttamiseksi vesijärjestelmä on varustettu vedenpehmentimellä veden kovuuden poistamiseksi ja kalkkisaostumien muodostumisen estämiseksi. Bello Zon® on klooridioksidin valmistus- ja annostelulaite, joka on tarkoitettu juomaveden käsittelyyn ja erityisesti veden desinfiointiin. Laitteisto valmistaa klooridioksidia natriumkloriittiliuoksesta ja laimeasta suolahaposta automaattisesti ja annostelee tarvittavan määrän kemikaalia vesijohtoverkostoon. Käsitelty vesi johdetaan on-line-mittayksikköön, jolla voidaan monitoroida klooridioksidin pitoisuutta ja varmistua oikeasta annostelusta.

Lue lisää klooridioksidin käyttökohteista täältä.

 

 

Kirjoittaja Jan Gustafsson on ProMinent Finlandin myyntipäällikkö.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä sähköpostitse fi-prominent@prominent.com tai puhelimitse +358 9 4777 890.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top