Juomaveden enimmäiskloraattipitoisuus rajoitetaan juomavesidirektiivillä

CHLORINSITU® IIa -elektrolyysikennolla tuotettu natriumhypokloriitti alittaa selvästi EN901-vaatimukset.

Juomavesidirektiivi rajoittaa kloraattijäämien enimmäispitoisuutta

Juomavesidirektiivi rajoittaa juomavedessä, elintarvikkeissa ja elintarvikkeiden pinnalla olevien kloraattijäämien enimmäispitoisuutta, koska elintarvikkeista ja juomavedestä nykyisin saatavat kloraattipitoisuuden voivat olla terveydelle haitallisia. Juomaveden kloraatin ja kloriitin pitoisuusrajaksi on määritetty 0,25 mg/L. Suomessa vedenkäsittelyssä desinfiointiaineena käytetään tyypillisesti nestemäistä natriumhypokloriittia, joka sisältää kloraattia. Standardi EN 901 määrittää natriumhypokloriittiliuoksen suurimman sallitun natriumkloraattipitoisuuden, joka on 5,4 % vapaan kloorin määrästä.

Kaupallinen natriumhypokloriittiliuos toimitetaan 10-15% vahvuisena liuoksena. Varastoitaessa hypokloriitti hajoaa muodostaen kloraattia ja klorideja. Hajoamisnopeuteen vaikuttaa liuoksen väkevyys, pH-arvo, UV-valo ja lämpötila. Hajoamisnopeus kasvaa lämpötilan noustessa, jolloin liuoksen varastointiaika lyhenee. Mikäli esimerkiksi 15 prosenttinen liuos säilytetään yli 15 asteen lämpötilassa, ei sen varastointiaika saisi ylittää yhtä kuukautta.

Kloraattia syntyy hypokloriittiliuoksissa, jotka eivät ole tuoreita ja joita säilytetään pitkään erityisesti lämpimissä olosuhteissa. Liuokset pitäisi myös käyttää panoksittain siten, että vanhaa ja uutta liuosta ei sekoiteta keskenään.

Valmistus käyttökohteessa

Desinfiointikemikaali voidaan valmistaa käyttökohteessa CHLORINSITU® IIa -elektrolyysilaitteistolla, jolloin tuotettu hypokloriitti alittaa selvästi standardin EN 901 määrittämän kloraattipitoisuuden. Tämän lisäksi elektrolyysilaitteen tuotantoa voidaan säädellä kulutuksen mukaan, jolloin hypokloriittia ei tarvitse varastoida pitkiä aikoja eikä liuokseen ehdi muodostua hajoamistuotteita.

CHLORINSITU®-elektrolyysilaitteilla suolaliuoksesta valmistetaan sähkövirran avulla elektrolyysikennossa natrium- tai kaliumhypokloriittia, joita käytetään veden desinfioimiseen. Valmistusprosessissa ei synny vaarallisia sivuaineita.

Elektrolyysilaitteeseen syötetään kylläistä suolaliuosta, joka valmistetaan laitteiston suolasäiliössä puhtaasta ruokasuolasta. Muita kemikaaleja ei valmistusprosessissa tarvita eli vältytään vaarallisten kemikaalien varastoinnilta ja käsittelyltä. Lisäksi tuotettu kloorikemikaali on vain lieväsi emäksistä, jolloin desinfioitavan vesiliuoksen pH-arvo ei juurikaan nouse. Tämä minimoi hapon tarpeen pH-säätämisessä.

ProMinent tarjoaa erilaisia desinfiointiratkaisuja juoma-, prosessi- ja uima-allasvesille. Laitteistoilla tuotetun desinfiointikemikaalin kloriitti- ja kloraattipitoisuus on alhainen, joten ne soveltuvat myös hyvän elintarviketeollisuuden ja kasvinviljelyn käyttötarkoituksiin.

ProMinent on vedenkäsittelyyn ja annostustekniikkaan erikoistunut yritys. Osaava henkilökuntamme avustaa niin oikean tuotteen valinnassa, asennuksesssa kuin huoltoasioissa. Lue lisää sivuiltamme www.prominent.fi tai ota yhteyttä!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jan Gustafsson kertoo ratkaisuista lisää, ota yhteyttä gustafsson.jan@prominent.com tai +358 44 725 3285.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top