Tehokas vedenpuhdistusprosessi tuottaa laadukasta juomavettä

Kuten kaikki tietävät, vesi on rajallinen hyödyke ja maailmalla on puhtaasta juomavedestä pula, eikä monilla alueilla maailmassa puhtaan juomaveden saatavuus ole itsestäänselvää. Puhtaan veden riittävä saanti on tärkeää ekosysteemien, lajien ja geneettisen monimuotoisuuden säilymiselle. Suomessa juomavedenkäsittely on laadukasta ja vesijohtovesi on laadultaan erinomaista, meillä tehokas vedenpuhdistusprosessi tuottaa laadukasta juomavettä. Suomen jokaisessa kunnassa tehdään vedenkäsittelyä, ja ProMinent on tuotteidensa avulla apuna vedenpuhdistusprosessissa ympäri maan.

Juomavedenkäsittely vaatii erilaisia menetelmiä

Vedenkäsittelyllä tarkoitetaan sitä, että pinta- tai pohjavesi puhdistetaan juomakelpoiseksi. Vedenkäsittelyä voidaan tehdä eri menetelmillä esimerkiksi kalvosuodatuksella ja suolanpoistolla. Lisäksi on olemassa laaja valikoima desinfiointiratkaisuja. Desifiointiratkaisuihin kuuluu klooridioksidi, kloori, painovoimasuodatus, nanosuodatus, suolanpoisto, ultraviolettidesinfiointi ja otsonointi.

ProMinent tarjoaa useita ratkaisuja juomavedenkäsittelyyn

ProMinent on tarjonnut teknisesti kehittyneitä juomavedenkäsittelyn ja desinfioinnin ratkaisuja jo lähes 60 vuotta. Tavoitteenamme on käsitellä käytettävissä oleva vesi oikeanlaisilla prosesseilla laadukkaan juomaveden tuottamiseksi.

  1. Annostelupumput

Annostelupumppuja tarvitaan myös juomavedenkäsittelyn prosesseissa. Pumpun valinta riippuu siitä, mitä annostellaan ja kuinka paljon. Lue vinkit oikean annostelupumpun valintaan täältä.

juomavedenkäsittely

  1. Mittaus- ja säätölaitteet

Mittaus- ja säätölaitteet ovat myös oleellisessa osassa vedenkäsittelyssä. ProMinent tarjoaa laitteita, joita voidaan voidaan käyttää juomaveden käsittelyssä.

  1. UV-laitteistot

UV-säteily on yksi tapa desinfioida ilman kemikaaleja, ja UV-säteilyn käytöllä saadaan käyttökustannukset alhaisiksi. ProMinent on toimittanut UV-laitteistoja lukuisille Suomen kunnille. UV-säteilyn käyttö suojaa luotettavasti loiseliöiltä DVGW-sertifioidun suorituskyvyn ansiosta.

UV-desinfiointi on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa juomaveden valmistuksessa: käytännössä kaikkiin uusiin ja uusittaviin laitoksiin asennetaan UV-laite ennen kuin vesi pumpataan verkostoon.

ProMinentin LP-sarja tarjoaa edistyksellisen ja luotettavan suojan vedelle. Optimoitu reaktorirakenne, uusi lampputeknologia ja IP66-luokituksen omaava sähkökeskus takaavat puhtaan veden jo kymmenille vesilaitoksille Suomessa.

  1. Klooridioksidilaitteistot

Desinfiointi klooridioksidin avulla on tehokasta: klooridioksidi tarjoaa pitkäkestoista suojaa ilman sivutuotteiden syntymistä.

Suomessa kunnissa juomavedenkäsittely tapahtuu esimerkiksi klooridioksin avulla. Klooridioksidia voidaan käyttää juomavedenkäsittelyssä hapetukseen ja desinfiointiin. Raakavedestä voidaan poistaa mangaania ja rautaa. Tätä tarvitaan yleensä pintavesilaitoksissa, koska raakavesilähteenä on järvi tai joki. Myös maku- ja hajuhaittoja aiheuttavia yhdisteitä voidaan poistaa. Klooridioksidi säilyy jakeluverkostossa jopa muutamia päiviä ja se on tehokas biofilmejä vastaan. Näin ollen se sopii myös verkoston suojaamiseen.

  1. Otsoni- ja kalvolaitteet

Otsoni- ja kalvolaitteet ovat myös oleellisessa osassa vedenkäsittelyssä. Suomessa veden yleisin hapetusteknologia on otsoni. Monet suurimmista kaupungeistamme käyttävät otsonia hapetukseen ja desinfiointiin pintavesilaitoksissaan. Verkostoon otsonia ei voida päästää, joten reagoimaton jäännös poistetaan yleensä aktiivihiilisuodatuksella vedestä.

Joillakin alueilla Suomessa raakaveden fluoridipitoisuus ylittää raja-arvon 1,5 mg/l. Tällöin käytetään käänteisosmoosilaitetta poistamaan ylimääräinen fluoridi. Käänteisosmoosikalvot (RO) poistavat lähes kaiken suolan vedestä: näin ollen vedestä käsitellään monesti vain tietty osa, koska muuten vesi joudutaan uudelleen mineralisoimaan. Näin juomavettä voidaan valmistaa merivedestä, kuten joissain rannikkokunnissa ja saaristossa tehdäänkin.

Onnistunut vedenpuhdistusprosessi takaa puhtaan veden

Puhdas juomakelpoinen vesi on meille välttämätöntä. Siksi on tärkeää, että vedenpuhdistusprosessi ja laitteet ovat kunnossa. ProMinentin asiantuntijat antavat lisää tietoa juomavedenkäsittelystä – kysy lisää!

Lue lisää ratkaisuistamme juomavedenkäsittelyyn täältä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä sähköpostitse fi-prominent@prominent.com tai puhelimitse +358 9 4777 890.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top