Kasvihuoneiden vedenkäsittely

Vedenkäsittely kasvihuoneissa – millä eri tavoin sitä voidaan tehdä?

EU:n alueella uusi asetus (2020/741) veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista maatalouskastelussa on tullut voimaan. Uusia sääntöjä tullaan soveltamaan parin vuoden kuluttua, ja niiden odotetaan edistävän sekä helpottavan veden uudelleenkäyttöä.

Kasvihuoneiden päästöt pinta- ja pohjavesiin tullaan kieltämään, koska kasvihuoneiden kasteluvesien mukana pinta- ja pohjavesiin valuu mm ravinteita ja kasvinsuojeluaineita. Lisäksi vedenkulutuksen vähentäminen on yksi tärkeimmistä kestävän kehityksen tavoitteista.

ProMinetin tuotevalikoimissa olevia tuotteita voidaan hyödyntää kasvihuoneiden vedenkäsittelyyn ja käsitellyn veden laadun tarkkailun. Hiekkasuodatus, ultrasuodatus ja käänteisosmoosi soveltuvat raakaveden käsittelyyn ja veden kierrättämiseen. Kasteluun käytettävän veden hygieenisen laadun ylläpitämiseen soveltuvat ProMinentin desinfiointilaitteet, otsonaattori, klooridioksidilaite, elektrolyysilaitteet sekä UV-valo. Mittalaitteilla voidaan valvoa veden pH-arvoa, johtokykyä, kiintoainepitoisuutta ja liuenneen hapen määrää sekä tarvittaessa annostelupumpuilla voidaan säätää pH-arvoa ja lisätä ravinteita automaattisesti vesikiertojärjestelmiin.

Veden suodatus

Hiekkasuodatusta on käytetty raakaveden laadun parantamiseen ja taudinaiheuttajien poistamiseksi vedestä. Hiekkasuodatus on yksinkertainen menetelmä kiintoaineen poistamiseksi vedestä. Suodatusväliaine koostuu hiekkapatjasta, jonka raekoko voi vaihdella käyttökohteesta riippuen. Hiekkasuodatin voi olla käsikäyttöinen tai täysin automaattinen laite.

Dulcoclean® Ultrasuodatus on hiekkasuodatusta hienompi suodatus ja se poistaa vedestä kiintoaineen, bakteerit, virukset, mutta se ei ole varsinainen veden desinfiointimenetelmä.

Dulcosmose® Käänteisosmoosilla voidaan poistaa vedestä liuenneita suoloja, kuten esimerkiksi fluoridia, klorideja tai natriumia. Käänteisosmoosi poistaa vedestä myös orgaanisen aineen ja esimerkiksi torjunta-ainejäämät.

Vedenkäsittely desinfioimalla

Kasvihuoneiden kasteluvesiä ja valumavesiä voidaan desinfioida hypokloriitilla, otsonilla, klooridioksidilla ja UV-valolla. Desinfioitu ylijäämävesi voidaan käyttää uudelleen kasteluvetenä, jolloin vedenkulutus ja lisäravinteiden tarve pienenee. Lisäksi veden desinfiointi pienentää kasvitautien riskiä tuhoamalla sienitautien aiheuttajat, virukset ja bakteerit käsitellystä vedestä.

CHLORINSITU®-ektrolyysilaitteilla suolaliuoksesta valmistetaan sähkövirran avulla elektrolyysikennossa natrium- tai kaliumhypokloriittia, joita käytetään kasteluveden desinfioimiseen. Kasvihuoneympäristössä desinfiointiliuos valmistetaan yleensä kaliumkloridista, jolloin vältytään kasvua hidastavan natriumin pitoisuuden kohoamiselta vesikierrossa. Lisäksi prosessissa vapautuva kalium on kasvua edistävä ravinne.

Bello Zon® -laitteella klooridioksidi tuotetaan natriumkloriittiliuoksesta ja haposta. Happona voidaan käyttää suolahappoa tai rikkihappoa. Tuotettu klooridioksidiliuos voidaan varastoida välivarastoon, josta se annostellaan käyttökohteeseen. Klooridioksidi soveltuu hyvin sadetusjärjestelmien vedenkäsittelyyn ja tuotteiden huuhteluveden valmistamiseen, koska se poistaa tehokkaasti biofilmiä putkistoista ja säiliöistä. Klooridioksidi ei muodosta vaarallisia kloorattuja hiilivetyjä desinfiointiprosessissa.

OZONFILT®-otsonilaitteella otsoni tuotetaan ilmasta tai happikaasusta. Otsonin etu kasvihuonekäytössä on sen hajoaminen hapeksi, jolloin veden liuennen hapen pitoisuus lisääntyy eikä veteen muodostu haitallisia suoloja. Voimakkaana hapettimena otsoni tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset ja taudinaiheuttajat.

Dulcodes®-UV-laite desinfioi veden paikallisesti, eikä sillä ole desinfiointivaikutusta säiliöissä tai putkistoissa. UV-laitteen tehokkuutta heikentää vedessä olevat kiintoainepartikkelit, joten sen käyttö kaikissa kohteissa ei ole aina mahdollista. 

Mittaaminen ja annostelu

Kasvihuoneiden vedenkäsittelyjärjestelmien ja desinfioinnin tehokas toiminta edellyttää veden laadun valvontaan mittaamalla veden esimerkiksi pH-arvoa, johtokykyä, vapaan kloorin pitoisuutta, sameutta ja liuenneen hapen määrää. Mitta-arvoja voidaan käyttää veden pH-arvo säätämiseen, ravinteiden sekä desinfiointiaineen annostelemiseen.

Kasvihuoneiden vedenkäsittelyjärjestelmien ja erityisesti vedenkierrätysjärjestelmien toteuttaminen edellyttää useiden vedenkäsittelytekniikoiden tuntemista ja oikeiden prosessilaitteiden valintaa. Valintaprosessissa kannattaa kääntyä ProMinentin asiantuntijoiden puoleen.

ProMinent on vedenkäsittelyyn ja annostustekniikkaan erikoistunut yritys. Osaava henkilökuntamme avustaa niin oikean tuotteen valinnassa, asennuksesssa kuin huoltoasioissa. Lue lisää sivuiltamme www.prominent.fi tai www.prominent-yhteystiedot.fi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä sähköpostitse fi-prominent@prominent.com tai puhelimitse +358 9 4777 890.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top