Merivedestä juomavettä

Miten saada merivedestä juomavettä?

Olemme tottuneet Pohjoismaissa siihen, että hyvälaatuista juomavettä ja raakavettä juomaveden valmistamiseksi on saatavilla rajattomasti. Tilanne ei kuitenkaan ole kaikkialla näin hyvä. Ruotsin kaakkoisosissa, etenkin Gotlannin ja Öölannin saarilla, on kärsitty veden puutteesta jo vuosia. Esimerkiksi Gotlannissa pohjaveden pinta on laskenut koko 2010-luvun ajan, eikä uusia merkittäviä pohjavesilähteitä ole pystytty hyödyntämään viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana.

Syynä huonoon tilanteeseen on vähäiset sateet ja lämpimät kesät. Tämä ilmaston lämpenemisestä aiheutunut muutos oletetaan jäävän pysyväksi ilmiöksi, eikä tilanteen odoteta paranevan lähivuosina.

Vedensaannin turvaamiseksi Öölannin saarella Sandvikin alueelle päätettiin rakentaa käänteisosmoositekniikkan perustuva laitos, joka tuottaa merivedestä juomavettä vesijohtoverkostoon 3000 kuutiota vuorokaudessa. Laitoksen toimittajaksi valittiin ProMinent, jonka toimitukseen kuului laitoksen suunnittelu, laitteistojen toimitus ja asennus. Toimitettavista laitteista suurin osa on ProMinentin itse suunnittelemia ja valmistamia.

Vuonna 2016 alkanut projekti saatiin päätökseen 22. kesäkuuta 2017, jolloin Sandvikin laitos vihittiin käyttöön juhlallisin menoin Ruotsin kuninkaan ollessa paikalla.

Kalvosuodatustekniikalla juomavettä

Laitteiston tekniikka perustuu kalvosuodatustekniikkaan, jossa esisuodatus on toteutettu ultrasuodatustekniikalla. Ultrasuodatus poistaa vedestä partikkelit ja mikrobit. Varsinainen suolanpoisto tehdään käänteososmoositekniikalla. Käänteisosmoosi poistaa vedestä liuenneita suoloja ja suodatuskalvon suolanpoistoteho on yli 99%.

Ennen käänteisosmoosisuodatetun veden johtamista vesijohtoverkostoon suoritetaan veden jälkialkalointi veden maun parantamiseksi ja verkoston syövyttävyyden vähentämiseksi. Alkalointi tehdään kalkkikivisuodatuksella. Verkostoon pumpattava vesi ohjataan UV-desinfiointilaitteiston läpi, jolla varmistetaan veden mikrobiologinen laatu.

Käänteisosmoositekniikka edellyttää kohtuullisen korkean toimintapaineen, joten laitteiston käyttökuluista energian osuus edustaa merkittävää osaa. Tämän vuoksi laitteisto on varustettu energian talteenottolaitteistolla, jolla energian kulutusta on saatu vähennettyä noin kolmanneksen.

Kvarnåkershamnin merivesilaitos Gotlannissa

Sandvikin laitoksen valmistumisen jälkeen Gotlannissa tehtiin urakkasopimus vastaavaan tekniikkaan perustuvan laitoksen rakentamisesta Kvarnåkerhanmiin. Laitos on tuotoltaan 312 m3/h eli kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin Sandvikin laitos.

Vesilaitoksen toimittajaksi valittiin ProMinent. Laitostoimitus on yksi ProMinentin suurimmista projekteista yrityksen historiassa ja toimituslaajuuteen kuuluu koko vesilaitos. Vesilaitos valmistuu kesällä 2019, jolloin pohjaveden pumppaamista voidaan vähentää ja Gotlannin saaren juomavesihuolto saadaan varmistettua.

Lue lisää kalvosuodatustekniikasta täältä.

Kirjoittaja Jan Gustafsson on ProMinent Finlandin myyntipäällikkö.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jan Gustafsson kertoo ratkaisuista lisää, ota yhteyttä gustafsson.jan@prominent.com tai +358 44 725 3285.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top