Mikromuovi on haaste ympäristölle

Mikromuovit – ilmiö, joka tällä hetkellä vilisee keskusteluissa ja uutisissa usein. Mitä mikromuovit käytännössä ovat ja miten ne päätyvät vesiin? Miten mikromuovijätettä voidaan vähentää, ja toisaalta, miten ne voidaan poistaa jätevedestä? Jäte, jota vesistöön pääsee, palaa meille takaisin lautasella, esimerkiksi kalan mukana. Jokainen voi tehdä oman osansa mikromuovin vähentämiseen jo ennakolta, mutta myös jätevedenpuhdistusprosesseja voidaan tehostaa.

Biologi ja tutkija Julia Talvitie oli maaliskuussa VVY:n Jätevesipäivässä kertomassa mikromuoveista ja niiden poistamisesta jätevedenpuhdistamoista, koska jätevedenpuhdistamot ovat myös yksi reitti mikromuovien pääsystä luontoon. Hän tekee tällä hetkellä väitöskirjaa aiheesta ”Jätevedenpuhdistamot mikroroskan kulkureittinä vesistöihin”. Nyt mikromuoviongelmaa ajatellen tarvitaankin puhdistamohankkeita, jotka ovat ajan hermolla. Suomessa tällaisia uusia jätevedenpuhdistamoita rakentuu tällä hetkellä mm. Espoon Blominmäkeen, Ouluun, Mikkeliin sekä Parikkalaan.

Mikromuovi on laaja ongelma – toimenpiteitä tarvitaan

Mikromuovi on alle 5 millimetrin kokoista muovijätettä, joka kulkeutuu vesistöihin esimerkiksi yhdyskuntajätevesien kautta. Mikromuovit voidaan jakaa sekä primäärisiin että sekundäärisiin: primääriset ovat valmiiksi pientä muoviroskaa, ja sekundääriset ovat jauhautuneet pieniksi paloiksi isommista roskista.

Mikromuoveja löytyy ympäri maailman. Niitä irtoaa kosmetiikkatuotteista, vaatteista sekä esimerkiksi auton renkaista. Mikromuovit ovat ympäristöriski ja ongelma on tiedostettu fakta. Kun ongelma on tiedostettu, voidaan alkaa miettiä toimenpiteitä sen kitkemiseksi. Mikromuovien lisäksi puhdistetussa jätevedessä on lääkeainejäämiä.

Mitä ratkaisuja mikromuovien poistamiseen jätevedestä on?

Miten voidaan sitten paremmin poistaa mikromuoveja jätevedestä? Mikromuoveja ei olla vielä tutkittu tarpeeksi, joten lainsäädäntö ei ole vielä ajan tasalla. Julia Talvitien mukaan mikromuovien ja lääkejäämien poistoon jätevedenpuhdistuksessa on kuitenkin jo olemassa useampia menetelmiä, kuten esimerkiksi MBR (membrane bioreactor), otsonointi, UV ja aktiivihiili.

MBR-tekniikka. Uuteen Mikkelin jätevedenpuhdistamoon on tulossa MBR-tekniikkaa. Myös Parikkalaan ollaan rakentamassa uutta jätevedenpuhdistamoa, jossa käytetään MBR-tekniikkaa. MBR-puhdistamoissa käytetään kalvosuodatusta, jossa jäteveden haitta-aineet poistuvat paremmin kuin perinteisessä prosessissa. Puhdistustulos on modernilla kalvotekniikalla parempi sekä tasalaatuisempi.

Otsonointi. Otsonoinnilla on mahdollista poistaa mikromuovia jätevesistä. Otsoni on voimakkain vedenkäsittelyprosesseissa käytetty hapetin. Voimakkaana hapettimena otsoni pilkkoo muovin ja lääkeainejäämien rakenteita, jolloin ne muuttuvat vaarattomiksi yhdisteiksi tai niiden poistaminen jätevedestä muulla tavalla helpottuu.

Otsonin käyttöä jätevesisovelluksissa rajoittaa kaksi asiaa. Väärin käytettynä otsoni reagoi jätevesissä olevien aineiden kanssa muodostaen vaarallisia sivutuotteita, kuten esimerkiksi bromaattia. Toinen ongelma otsonin käytössä on tarvittavan otsonimäärän lisääntyminen käsiteltäessä vettä, jossa on orgaanista ainetta (COD/BOD), rautaa tai nitraattityppeä.

UV-laitteistot. UV-laitteistoilla voidaan hygienisoida jätevesiä. UV-säteily on modernissa vedenkäsittelyssä turvallinen, kemikaaliton ja luotettava desinfiointimenetelmä. UV-laitteistojen avulla hyödynnetään turvallista ja luotettavaa UV-desinfiointia erilaisissa käyttötarkoituksissa.

Aktiivihiilisuodatus. Aktiivihiilen teho perustuu hiilen kykyyn adsorpoida aineita eli sitoa haitta-aineita hiilen pintaan. Jäteveden käsittelyssä aktiivihiili sitoo itseensä pieniä muovipartikkeleita ja erityisen tehokkaasti aktiivihiili poistaa lääkeaine- ja hormonijäämiä jätevesistä.

Parhaat puhdistustulokset saadaan laitoksissa, joissa käytetään jauhemaista aktiivihiiltä yhdistettynä kalvosuodatukseen eli MBR-prosessiin.

 Mitä sinä voit tehdä mikromuovijätteen vähentämiseksi?

Jokainen meistä voi tehdä oman osuutensa mikromuovijätteen vähentämiseksi maapallolta. Oleellisin asia on tietysti olla roskaamatta, mutta myös muilla valinnoilla voi vaikuttaa. Esimerkiksi monissa kosmetiikkatuotteissa, kuten kuorintavoiteissa, on mikromuovirakeita. Lisäksi fleece-tuotteista irtoaa pieniä mikromuovipaloja.

Löydät muun muassa MBR-, O3- sekä UV-ratkaisuista lisätietoa www.prominent.fi.

ProMinent on vedenkäsittelyyn ja annostustekniikkaan erikoistunut yritys. Osaava henkilökuntamme avustaa niin oikean tuotteen valinnassa, asennuksesssa kuin huoltoasioissa. Lue lisää sivuiltamme www.prominent.fi tai www.prominent-yhteystiedot.fi.

Kirjoittaja Anja Temmes  on ProMinent Finlandin markkinointipäällikkö.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä sähköpostitse fi-prominent@prominent.com tai puhelimitse +358 9 4777 890.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top