Veden desinfiointi ja neljä erilaista desinfiointitekniikkaa

Veden desinfiointi takaa sen, että käytössämme on puhdasta vettä. Tässä blogitekstissä esittelemme neljä erilaista desinfiointitekniikkaa, joihin kaikkiin löytyy laitteistot ProMinentin valikoimasta.

1. Otsoni hajoaa nopeasti hapeksi eikä muodosta sivutuotteita

Otsonilaitteistojen tärkeimmät käyttöalueet ovat juomaveden ja uima-allasveden käsittely, vedenkäsittely juoma- ja elintarviketeollisuudessa, akvaario- ja allasveden käsittely eläintarhoissa sekä jäähdytys- ja prosessiveden käsittely. Otsonoinnin suurin etu vedenkäsittelyssä on se, että se hajoaa nopeasti hapeksi eikä muodosta sivutuotteita. Juomaveden käsittelyssä sitä käytetään pääasiassa, kun desinfioinnin lisäksi tarvitaan veden hapetusta. Hapettamalla vettä vedestä voidaan poistaa epäorgaanista ainetta kuten rautaa ja mangaania sekä orgaanista ainetta. Otsonilaitteistot tuottavat otsonia joko hapesta tai ilmasta sähkövirran avulla. Otsoni tuotetaan paikallisesti ja syötetään suoraan käyttökohteeseen, koska otsonia ei voida varastoida.

 ProMinentin valikoimasta löytyy otsonointiin OZONFILT®-laitteisto.

2. Veden desinfiointi UV:lla on kemikaaliton desinfiointimenetelmä

UV-desinfiointi on hellävarainen menetelmä ihmisten ja ympäristön kannalta. Ultraviolettivalo on nykyaikaisen vedenkäsittelyn turvallinen ja luotettava desinfiointimenetelmä, jossa ei tarvita kemikaaleja.

Dulcodes®-UV-laitteistoissa desinfioitava vesi säteilytetään UV-valolla, jonka aallonpituus on 240-280 nm. Säteilytyksen aiheuttama reaktio tuhoaa organismien DNA-ketjun ja estää bakteereja, loisia ja taudinaiheuttajia lisääntymästä. UV-säteilytyksessä veden pH-arvo ja desinfioinnin tehokkuus eivät ole riippuvaisia toisistaan. Ei-toivottuja sivutuotteita ei synny, ja veden haju tai maku eivät kärsi. Kemikaalien käsittelyä tai säilytystä ei tarvita.

UV-laitteisto vie vain vähän tilaa, minkä lisäksi alkuinvestointi- ja käyttökulut ovat alhaiset. UV-laitteiden tyypillisiä käyttökohteita ovat juomaveden desinfiointi sekä elintarvike- ja lääketeollisuuden prosessivesien mikrobiologisen laadun varmistaminen. Kylpylöissä ja uima-altaissa UV-valoa käytetään allasveden desinfiointiin ja kloorikemikaalien käytöstä muodostuvien haitallisten sivutuotteiden pilkkomiseen, jolloin saavutetaan parempi uimaveden laatu ja tarvittavan vähemmän lisävettä.

 3. Klooridioksidilla on voimakas kestovaikutus

Klooridioksidilaitteistoilla klooridioksidi valmistetaan paikallisesti käyttökohteessa, koska sitä ei voida varastoida pitkiä aikoja. Klooridioksidi valmistetaan reaktorissa, jossa sekoitetaan suolahappoa ja natriumkloriittiliuosta. Klooridioksidin teho on pH-arvosta riippumaton. Sillä on voimakas kestovaikutus, joka kestää putkistoissa useita tunteja, jopa useita päiviä. Klooridioksidilla voidaan käsitellä kokonaisia vesijärjestelmiä ja sen teho perustuu kykyyn poistaa tehokkaasti biofilmiä putkistoista ja säiliöistä.

Klooridioksidi ei muodosta THM (trihalonmethane) tai muita kloorattuja hiilivetyjä käsiteltävään veteen, kuten kloorauksen yhteydessä usein tapahtuu. Käytettäessä klooridioksidia esimerkiksi juomaveden AOX-pitoisuus ei kasva eli juomaveteen ei muodostu helposti elimistöön kertyviä ja ravintoketjussa rikastuvia haitallisia klooriyhdisteitä. ProMinentin tarjoamilla klooridioksidilaitteilla tuotetaan desinfiointikemikaalia hammashoitoloiden, sairaaloiden, hotellien, kasvinviljelyn ja vesilaitosten tarpeisiin. Näiden lisäksi laitteistoja on käytössä yleisesti jäähdytystornien vesikierroissa, elintarviketeollisuudessa kuten panimoissa, kalanjalostuksessa, meijereissä ja juomateollisuuden kohteissa.

ProMinentilta saat Bello Zon® -klooridioksidilaitteistot.  

4. Elektrolyysilaitteilla valmistetaan natrium- tai kaliumhypokloriittia

ProMinentin CHLORINSITU®-elektrolyysilaitteilla suolaliuoksesta valmistetaan sähkövirran avulla elektrolyysikennossa natrium- tai kaliumhypokloriittia, joita käytetään veden desinfioimiseen.

Valmistusprosessissa ei synny vaarallisia sivuaineita. Elektrolyysilaitteeseen syötetään kylläistä suolaliuosta, joka valmistetaan laitteiston suolasäiliössä puhtaasta ruokasuolasta. Muita kemikaaleja ei valmistusprosessissa tarvita eli vältytään vaarallisten kemikaalien varastoinnilta ja käsittelyltä.

Lisäksi tuotettu kloorikemikaali on vain lievästi emäksistä, jolloin desinfioitavan vesiliuoksen pH-arvo ei juurikaan nouse. Tämä minimoi hapon tarpeen pH:n säätämisessä esimerkiksi uimahalleissa. Laitteistoilla tuotetun desinfiointikemikaalin kloriitti- ja kloraattipitoisuus on alhainen, joten ne soveltuvat myös hyvin elintarviketeollisuuden ja kasvinviljelyn käyttötarkoituksiin.

Lue lisää vedenpuhdistusprosessista tästä blogitekstistä.

Mikä desinfiointiratkaisu on teidän käyttöönne toimivin? Ota yhteyttä, niin ProMinentin asiantuntijat kertovat lisää! 

Kirjoittaja Jan Gustafsson on ProMinent Finlandin myyntipäällikkö. ProMinent on vedenkäsittelyyn ja annostustekniikkaan erikoistunut yritys. Osaava henkilökuntamme avustaa niin oikean tuotteen valinnassa, asennuksesssa kuin huoltoasioissa. Lue lisää sivuiltamme www.prominent.fi tai www.prominent-yhteystiedot.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jan Gustafsson kertoo ratkaisuista lisää, ota yhteyttä gustafsson.jan@prominent.com tai +358 44 725 3285.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top