• anturit

Mittaus-, säätö- ja anturitekniikan kokonaisuus ProMinentilla

18.08.2021|

Annostelupumput, säätimet ja anturit huolehtivat integroituna säätöpiirinä häiriöttömästä käytöstä ja maksimaalisesta turvallisuudesta. Osana ProMinentin kokonaisvaltaista tuotevalikoimaa onkin mittaus-, säätö-, ja anturitekniikan kokonaisuus. Mittaus- ja säätötekniikan on pysyttävä suorituskykyisenä, ja tähän liittyy tarkka anturitekniikka. Sen avulla [...]

Miltä näyttää After Sales/Huolto-tiimin tyypillinen työpäivä ProMinentilla?

05.08.2021|

ProMinentilla huolto sekä After Sales ovat oleellinen osa liiketoimintaa. Huollon ja After Salesin työtehtäviä tekeekin ProMinentilla useampi henkilö. Tässä blogitekstissä avataan sitä, mitä ProMinentin After Sales/Huolto -tiimin työpäivään esimerkiksi kuuluu! Viikko alkaa palaverilla Tyypillisesti viikon [...]

pH-anturin kalibroinnin ohje DULCOMETER Compact- ja DULCOMETER D1Cb -säätimille

07.07.2021|

pH-antureiden kalibroinnista tulee usein ProMinentille kysymyksiä, siispä päätimme koota pH-antureiden kalibrointiohjeet yhteen paikkaan. Tässä tekstissä käydään läpi DULCOMETER Compactin sekä DULCOMETER D1Cb:n ohjeet. On tärkeää, että kalibroitaessa puhdistetaan anturi vedellä sen jälkeen, kun sitä on [...]

  • tehoklooraus

Case: Tehoklooraukseen varautuminen Kajaanin Vedellä

10.06.2021|

Kajaanin Vesi -liikelaitos on kunnallinen vesihuoltolaitos, joka on perustettu vuonna 1921. Liikelaitos tarjoaa vesihuoltolain mukaiset vesihuoltopalvelut toiminta-alueemme asukkaille, yrityksille ja julkisille kiinteistöille pääasiassa Kajaanin asemakaava-alueella. Vesijohtoverkoston pituus on noin 530 kilometriä ja vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä [...]

ProMinentin digitaalisten ratkaisujen tuoteryhmä on kattava pilvipohjainen kokonaisuus

29.04.2021|

ProMinentin digitaalisten palveluiden tuoteryhmä on nimeltään DULCOnneX. DULCOnneX on älykäs kokonaisratkaisu laitteistokomponenttien digitaalista verkottamista varten. Se koostuu neljästä komponentista, jotka ovat DULCOnneX Platform, DULCOnneX Gateway, DULCOnneX API ja mobiilisovellus DULCOnneX Blue. DULCOnneX Gateway ja DULCOnneX [...]

ProMinentin ratkaisut jauheiden annosteluun

31.03.2021|

Polymeeri, kalkki, rauta- ja alumiinisulfaatti, urea, sooda, aktiivihiili, PAX, IBUX, Dextriini – ja niin edelleen. Kaikille näille kemikaaleille on yhteistä, että ne toimitetaan pääasiassa jauhemaisena aineena tai granulaattina ja niistä tehdään valmis käyttöliuos paikan päällä. [...]

  • vedenkäsittely

Kasvihuoneiden vedenkäsittely

24.02.2021|

Vedenkäsittely kasvihuoneissa - millä eri tavoin sitä voidaan tehdä? EU:n alueella uusi asetus (2020/741) veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista maatalouskastelussa on tullut voimaan. Uusia sääntöjä tullaan soveltamaan parin vuoden kuluttua, ja niiden odotetaan edistävän sekä helpottavan veden [...]

  • juomavesidirektiivi

Juomaveden enimmäiskloraattipitoisuus rajoitetaan juomavesidirektiivillä

17.02.2021|

CHLORINSITU® IIa -elektrolyysikennolla tuotettu natriumhypokloriitti alittaa selvästi EN901-vaatimukset. Juomavesidirektiivi rajoittaa kloraattijäämien enimmäispitoisuutta Juomavesidirektiivi rajoittaa juomavedessä, elintarvikkeissa ja elintarvikkeiden pinnalla olevien kloraattijäämien enimmäispitoisuutta, koska elintarvikkeista ja juomavedestä nykyisin saatavat kloraattipitoisuuden voivat olla terveydelle haitallisia. Juomaveden kloraatin [...]

  • desinfiointipalvelu

Verkostojen desinfiointipalvelu sopii monille tahoille

03.02.2021|

ProMinent tarjoaa verkostojen desinfiointipalvelua. Mitä verkostojen desinfiointipalvelu sisältää ja mitä hyötyä siitä on? Näihin asioihin pureudumme tässä tekstissä. Verkostojen desinfiointipalvelu on käytännössä vesijärjestelmien desinfiointia. Desinfiointi voidaan suorittaa ennakoivana verkostojen käsittelynä tai shokkikloorauskäsittelynä. Tekniikkana voidaan käyttää [...]

  • shokkiklooraus

Kloorauksen ja tehokloorauksen ABC

14.01.2021|

Miten klooraus ja tehoklooraus eli shokkiklooraus käytännössä tapahtuu? Millaisissa tapauksissa turvaudutaan tehoklooraukseen? Vesa Arvonen, vesihuollon kouluttaja Suomen ympäristöopisto SYKLIltä kertoo! Shokkiklooraus vai "tavallinen" klooraus? Normaalisti vesilaitoksilla voi olla ylläpitokloorausta, jossa veden klooripitoisuus on luokkaa 0,2 [...]

Promisti

Promisti on ProMinentin blogi, jossa kerromme tuoreimpia kuulumisiamme ja avaamme toimialamme saloja. Tervetuloa mukaan seuraamaan!