Savukaasulauhde talteen lisävetenä energiantuotannossa

ProMinentin Savon Voima Oy:lle Iisalmeen toimittamilla laitteistoilla voidaan tuottaa savukaasulauhteesta huomattavasti juomavettä puhtaampaa prosessivettä, jota hyödynnetään voimalaitoksen lisäveden valmistuksessa.

Voimalaitosten savukaasuja voidaan hyödyntää ottamalla lämpöä talteen savukaasulauhduttimella ja hyödyntämällä lämpö kaukolämpöverkostossa. Lauhdutettaessa savukaasuja niiden lämpötila laskee ja savukaasujen kosteus kondensoituu muodostaen savukaasulauhdetta. Lauhteen koostumus riippuu käytetystä polttoaineesta ja laitoksen ajoparametreistä, mutta tyypillisesti lauhteet sisältävät suoloja, kuten sulfaattia, klorideja, natriumia sekä pieniä metalli- ja raskasmetallipitoisuuksia.

Jotta savukaasulauhde voidaan hyödyntää lisävetenä, pitää se puhdistaa eli lauhteesta pitää poistaa orgaaninen aine, suoloja ja kiintoaine. Puhdistus perustuu kalvosuodatustekniikoihin eli ultrasuodatukseen, käänteisosmoosiin ja hiilidioksiidinpoistosuodatukseen. Tällä käsittelyllä lauhteesta saadaan juomavettä puhtaampaa vettä, jolla voidaan korvata vesijohtoverkostovettä kaukolämpöverkoston korvausvetenä ja kattilan lisäveden valmistuksessa. Parhaassa tapauksessa vesijohtovesi voidaan korvata lähes kokonaan savukaasupesurin vedellä, jolloin voimalaitokselle ostettavan veden määrä pienenee kymmeniä kuutioita vuorokaudessa.

Lauhteenkäsittelyyn tulevan lauhteen happamuutta, suola- ja kiintoainepitoisuutta seurataan pH-, sameus- ja johtokykymittauksella ja tarvittaessa prosessia voidaan ohjata näiden mittausten avulla. Käsiteltävän lauhteen suolapitoisuudet vastaavat korkeimmillaan Itämeren veden suolapitoisuutta, joka edellyttää laitteistoilta erityisvaatimuksia. Nämä vaatimukset on huomioitu laitteiston suunnittelussa mm materiaalivalintoina ja kohteeseen sopivien suodatuskalvojen valinnassa.

Kalvosuodatusteknologia

Dulcoclean® Ultrasuodatus on kalvosuodatusmenetelmä, jossa suodatettava liuos johdetaan puoliläpäisevän kalvon läpi paineella. Kalvon läpi kulkeutuvat vain pienet molekyylit ja suolat. Ultrasuodatus poistaa lauhteesta kiintoaineen ja saostuneet metallit ennen käänteisosmoosikäsittelyä. Laitteisto on varustettu automaattisella vastavirtahuuhtelu- ja pesujärjestelmällä.

Dulcosmose® Käänteisosmoosi on prosessi, jossa paineen avulla liuos suodatetaan puoliläpäisevän kalvon läpi. Käänteisosmoosilla lauhteesta poistetaan liuenneita suoloja ja suodatuskalvon poistoteho on noin 99% eli suolapitoisuus ja johtokyky putoaa suodatuksessa noin sadasosaan.

Hiilidioksidin poisto suoritetaan kalvokontraktorilla, jossa kalvo läpäisee kaasumaisen hiilidioksidin. Suodatuksella lievästi happaman käänteisosmoosisuodatetun nesteen pH-arvo voidaan nostaa juomavedelle asetetulle tasolle ilman kemikaalilisäystä.

 

Kirjoittaja Jan Gustafsson on ProMinent Finlandin myyntipäällikkö.

ProMinent on vedenkäsittelyyn ja annostustekniikkaan erikoistunut yritys. Osaava henkilökuntamme avustaa niin oikean tuotteen valinnassa, asennuksesssa kuin huoltoasioissa. Lue lisää sivuiltamme www.prominent.fi tai www.prominent-yhteystiedot.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä sähköpostitse fi-prominent@prominent.com tai puhelimitse +358 9 4777 890.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top