Uudet älylaitteet sekä reaaliaikainen valvonta mahdollistavat tiedon hyödyntämisen yhä helpommin

Vuosi on 2019 ja digitalisaatio yleistyy joka paikassa. ProMinentilla digitalisaatio näkyy muun muassa siinä, että laitteilta pystytään keräämään yhä enemmän tietoa älypumppujen ja älykkäiden mittalaitteiden ja UV-laitteiden ansiosta. ProMinentin uudet DULCOnneX-tuotteet keräävät tietoa laitteista ja tämä tieto on analysoitavissa ja tarkasteltavissa missä vain, milloin vain.

ProMinentin etälukuportaalin kautta laitteen keräämä tieto on kätevästi luettavissa reaaliaikaisesti niin älypuhelimella, tabletilla kuin tietokoneellakin. Tämä on suuri kehitysaskel: aikaisemmin tietoa oli luettavissa ainoastaan laitteesta paikallisesti, ja sen analysointi oli haastavaa. DULCOnneX-ratkaisun ansiosta esimerkiksi fyysisestä vesinäytteen noudosta voidaan käytännössä luopua ja kaikki mitattavat arvot ovat reaaliaikaisesti luettavissa palvelusta.

Palvelu auttaa huomaamaan ajoissa, jos raja-arvo ylittyy tai alittuu

Etälukuportaaliin voidaan laittaa hälytysrajoja eri parametreille ja laitteille, ja niistä saadaan reaaliaikainen tieto silloin, kun asetettu raja-arvo on ylittynyt tai alittunut. Mittalaitteilla voidaan mitata esimerkiksi useita eri suureita vedestä, joita voivat olla muun muassa sameus, pH, johtokyky, kloori, liuennut happi sekä lämpötila. Lisäksi pumpuista voidaan muun muassa havainnoida pumpun hetkellinen tuotto ja vastapaine tai päivän aikana annosteltu määrä.

Reaaliaikaisen valvonnan ansiosta voidaan myös huomata esimerkiksi mahdollinen putkirikko tai muu poikkeama seuraamalla vesijohtoverkon tilaa. Vahingon sattuessa esimerkiksi irronnut lika samentaa vettä, jolloin järjestelmästä saadaan heti hälytys. Etävalvonta on myös kätevä erityisesti niissä paikoissa, joihin on hankala päästä, tai jotka ovat kaukana laitoksesta. Näitä voivat olla esimerkiksi vedenottamot, vesitornit sekä venttiilikaivot.

Kaikki ProMinentin uudet Extended Connectivity -tuotteet ovat yhdistettävissä reaaliaikaiseen valvontaan ja historiatieto pysyy tallessa

Kaikki ProMinentin uudet X-tuoteperheen Extended Connectivity -tuotteet, kuten annostelupumput, mittauspaneelit sekä UV-laitteet ovat kytkettävissä etävalvontajärjestelmään. Nämä laitteet muodostavat yhdessä DULCOnneX-ratkaisun. Portaali voidaan aina räätälöidä asiakaskohtaisesti, jolloin juuri sinä saat nopean nykytilakatsauksen yhdellä silmäyksellä. Mikä parasta, historiatietoa pääsee myös katsomaan pitkänkin ajan jälkeen.

Elintarviketeollisuudessa suositellaan vedenlaatumittarien käyttöä

Vaikka yritykset saavat arvokasta dataa ja helposti mittaus- ja etälukulaitteiden ansiosta, on mittaustoimilla toinenkin funktio: omavalvontaa edellytetään lain mukaan esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Laki määrittää, että elintarvikehuoneistoissa veden omavalvonnan tulee olla osa omavalvontajärjestelmää. Eviran ”Veden ja jään valvonta elintarviketeollisuudessa” -ohjeistuksessa on myös sanottu, että jatkuvatoimisten vedenlaatumittarien (kuten pH ja sameus) käyttö on suositeltavaa niissä laitoksissa, jotka käyttävät oman kaivon tai vesilaitoksen vettä. DulconneX:n avulla voi siis saada kaksi asiaa kuntoon helposti: sen avulla saa paljon hyödynnettävää dataa yrityksen käyttöön sekä myös lakisääteisen valvonnan kuntoon – kaikki helppona palveluna.

 

Kirjoittaja on ProMinent Finland Oy:n myyntipäällikkö Toni Hämäläinen, intohimoinen urheilun seuraaja sekä itsepuolustuslajin harrastaja. Me ProMinentilla kerromme mielellämme, kuinka DulconneX voisi soveltua prosessiisi ja räätälöimme juuri sinun tarpeisiisi sopivan palvelun! Jos haluat lisätietoja, voit ottaa yhteyttä toni.hamalainen@prominent.fi.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä sähköpostitse fi-prominent@prominent.com tai puhelimitse +358 9 4777 890.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top