Case: Tehoklooraukseen varautuminen Kajaanin Vedellä

Kajaanin Vesi -liikelaitos on kunnallinen vesihuoltolaitos, joka on perustettu vuonna 1921. Liikelaitos tarjoaa vesihuoltolain mukaiset vesihuoltopalvelut toiminta-alueemme asukkaille, yrityksille ja julkisille kiinteistöille pääasiassa Kajaanin asemakaava-alueella. Vesijohtoverkoston pituus on noin 530 kilometriä ja vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 7 500.

Kajaanin Vedellä on yhdeksän pohjavedenottamoa. Jokaisen vedenottamon vedet on myös mahdollisuus desinfioida mahdollisten veden mikrobiologisen saastumisen yhteydessä joko vedenottamolla tai vesisäiliöillä.

Saastunut vesi tarvitsee tehokloorauksen

Tehokloorausta käytetään silloin, kun pienet klooripitoisuudet eivät riitä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi putken desinfiointi uusien tai saneerattujen putkilinjojen käyttöönoton yhteydessä. Lue tarkemmin tehokloorauksesta aikaisemmasta blogitekstistämme.

Tehoklooraus ja Kajaanin Veden varautuminen

Desinfiointia tehdään Kajaanissa kahdella tapaa: tehdään jatkuvaa UV-desinfiointia ylläpitotarkoituksissa, jasaastumistapauksissa ollaan varauduttu hyödyntämään natrium-hypokloriittia.

Kajaanin Vesi onkin varautunut suunnitelmallisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan tehokloorausta. Haastattelimme Kajaanin Veden käyttöpäällikköä Marko Kovalaista, joka kertoi tarkemmin prosesseista. Toistaiseksi tehoklooraukseen ei olla jouduttu turvautumaan sen takia, että olisi tapahtunut saastuminen, mutta tärkeää on, että suunnitelmat tällaisia tilanteita varten on olemassa. Tehokloorausta onkin hyödynnetty toistaiseksi vain uusien putkistojen ja putkistosaneerauksien käyttöönotoissa.

Desinfioinnin pääpaino on vesisäiliöillä, joista vesi jaellaan asukkaille, ja myös tehokloorauksen voi tehdä suoraan vesisäiliöön. Tehoklooraus ottamoitten päässä on järjestetty niin, että on olemassa annosteluyhde, johon desinfiointilaite voidaan kiinnittää. Kajaanin Vedellä on tähän tarkoitukseen kolme liikuteltavaa laitteistoa.

Oma desinfiointiohje jokaiselle vesisäiliölle ja koulutusta henkilöstölle

Jokaiselle yhdeksälle vesisäiliölle on laadittu oma yksityiskohtainen desinfiointiohjeensa. Vesisäiliöt eroavat toisistaan siinä, että niistä menevät erilaiset vesimäärät läpi, joten ohjeistukset täytyy laatia erikseen jokaiselle vesisäiliölle. Esimerkiksi annosteluastiat on hankittu sen mukaisesti, millaiset vesimäärät niistä menee läpi. Lisäksi annostelupumput täytyy valita säiliöstä jaeltavan vesimäärän mukaan.

Suomen ympäristöopisto SYKLI on toteuttanut desinfiointikoulutuksen Kajaanin Vedelle ja usealle Kainuun kunnan vesilaitokselle. Lisäksi SYKLIn edustaja on käynyt läpi jokaisen vesisäiliön, jossa annostelu tapahtuu, ja on käyty läpi myös se, miten missäkin kohdassa laitteiden kanssa toimitaan. Jokainen työntekijä on päässyt siis tekemään desinfiointitoimenpiteet koulutuksessa. Nyt onkin suunnitteilla kertauskoulutus, koska taitoja on tärkeää pitää yllä!

Ympäristöterveydenhuollon kanssa päätetään aina yhdessä, milloin mahdollinen desinfiointi alkaa ja mistä se aloitetaan. Kun desinfiointia käytännössä aloitetaan tekemään, tarvitaan siihen aina kaksi henkilöä, joista toinen lukee ohjetta ja toinen tekee toimintoja.

ProMinentin laitteet mukana Kajaanin Veden prosesseissa

Kaikilla Kajaanin Veden vedenottamoilla on ProMinentin laitteistoja käytössä, sisältäen Gamma-pumput valmiiksi asennettuna tarvikkeineen säiliön päälle.

ProMinent tarjoaa laitteistot klooraukseen ja tehoklooraukseen. Kysy lisää!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Anja Temmes kertoo ratkaisuista lisää, ota yhteyttä temmes.anja@prominent.com tai +358 50 307 1126.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top