Kloorauksen ja tehokloorauksen ABC

Miten klooraus ja tehoklooraus eli shokkiklooraus käytännössä tapahtuu? Millaisissa tapauksissa turvaudutaan tehoklooraukseen? Vesa Arvonen, vesihuollon kouluttaja Suomen ympäristöopisto SYKLIltä kertoo!

Shokkiklooraus vai ”tavallinen” klooraus?

Normaalisti vesilaitoksilla voi olla ylläpitokloorausta, jossa veden klooripitoisuus on luokkaa 0,2 – 0,5 mg/l, jolloin ollaan juuri ja juuri haju- ja makukynnyksen yläpuolella. Jos epäillään, että vesi on saastunut mikrobiologisesti, niin klooripitoisuus nostetaan tasoon 1—3 mg/l, jolloin vesi on vielä turvallista juotavaksi.

”Tavallisesta” kloorauksesta puhutaan, kun klooria on alle 5 mg litrassa vettä. Tehokloorauksesta, josta aiemmin käytettiin termiä shokkiklooraus, puhutaan silloin, kun klooria käytetään yli 5 mg litrassa vettä. Tehokloorauksessa on siis suurempi klooripitoisuus ja lyhyempi vaikutusaika.

Tarve tehoklooraukselle on melko vähäistä verrattuna normaaliin klooraukseen. Tehokloorausta käytetään silloin, kun pienet klooripitoisuudet eivät riitä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi putken desinfiointi uusien tai saneerattujen putkilinjojen käyttöönoton yhteydessä. Tehokloorausta käytetään myös silloin, jos on kiire. Jos klooraustaso nostetaan 10—20 mg saakka, niin riittää yleensä alle vuorokausi, että kloori tuhoaa mikrobit.

Saastunut vesi vaatii kloorauksen

Vesi voi saastua monista eri syistä. Jos veden joukkoon pääsee esimerkiksi mikrobeja, bakteereja tai viruksia, joudutaan putkea desinfioimaan. Saastuminen havaitaan sairastumisina tai vesinäytteestä, joita otetaan osana normaalia valvontaa.

Jos epäillään, että vesi on saastunut mikrobiologisesti, niin klooripitoisuus nostetaan tasoon 1—3 mg/l, jolloin vesi on vielä turvallista juotavaksi. Tällöin vesi pidetään vielä käyttökelpoisena, vaikka 0,3—0,4 mg klooria litrassa on jo haju- ja makukynnyksen raja.

Joissain tapauksissa voi silti tulla eteen se tilanne, että joudutaan turvautumaan tehoklooraukseen. Tällainen tilanne voi olla silloin, jos saastumisen on aiheuttanut esimerkiksi sellainen alkueläin, joka kestää hyvin klooria ja joihin pienempi klooripitoisuus ei tehoa. Näissä tilanteissa tarvittavan vaikutusajan lyhentämiseksi klooripitoisuus nostetaan niin korkealle (yli 5 mg/l), että vesi joudutaan laittamaan käyttökieltoon.

ProMinentin pumput mukana kloorausprosessissa

Tyypillisesti vesilaitoksilla, jotka ovat hyvin varautuneita klooraustarpeeseen, on selvillä se, mistä kloori saadaan, mistä kloori laitetaan verkostoon ja mistä laitteet klooraukseen hankitaan. Kloorauksen onnistuminen vaatii, että mitoitukset ja ohjeet on laadittu laitoskohtaisesti etukäteen ja kloorausta on harjoiteltu. Klooriliuos viedään pisteeseen, josta klooria täytyy syöttää. Tarvittaessa liuosta laimennetaan, koska sitä saadaan tasaisemmin annosteltua, jos se on laimennettua. 

Prosessissa myös ProMinentin annostelupumput ovat tärkeässä roolissa. Sen mukaan, miten paljon vettä virtaa verkostossa, saa kemikaalipumppu annosteltua oikean määrän klooria virtaavaan veteen. Näin klooraus saadaan onnistumaan.

Tämän jälkeen verkostossa täytyy huolehtia siitä, että kloori pääsee joka paikkaan. Klooria pitää ajaa edelleen niin kauan, kunnes se varmasti leviää kaikkialle. Kloorin mittauksia tehdään järjestelmällisesti verkoston eri paikoissa, jotta varmistutaan siitä, onko vedessä riittävästi klooria.

Kun ollaan varmistuttu siitä, että kloori on levinnyt verkostossa joka puolelle, lähdetään seuraamaan sitä, koska saadaan puhtaita vesinäytteitä. Näytteet tutkitaan laboratoriossa ja niistä tutkitaan se, löytyykö niistä mikrobeja.

ProMinent tarjoaa laitteistot klooraukseen ja tehoklooraukseen. Kysy lisää!

Lue täältä lisää vedenkäsittelyn kokonaisuudesta ProMinentilla.

ProMinent on vedenkäsittelyyn ja annostustekniikkaan erikoistunut yritys. Osaava henkilökuntamme avustaa niin oikean tuotteen valinnassa, asennuksesssa kuin huoltoasioissa. Ota yhteyttä prominent@prominent.fi tai soita 09 4777 890

Lue tuotteista lisää sivuiltamme www.prominent.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Anja Temmes kertoo ratkaisuista lisää, ota yhteyttä temmes.anja@prominent.com tai +358 50 307 1126.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top