Netzschin epäkeskoruuvipumput ja TOMALin laitteistot Jyväskylän Seudun Puhdistamolla

Jyväskylän Seudun Puhdistamo luottaa ProMinentin laitteistoihin ja sieltä löytyvät mm. Netzschin epäkeskoruuvipumput sekä TOMALin kalsiittiasema.

Puhdistamo perustettiin vuonna 1971 ja ensimmäinen jätevesien puhdistamo valmistui Nenäinniemeen 1973. Tänä päivänä Nenäinniemen ja Korpilahden puhdistamoilla käsitellään päivittäin noin 160 000 asukkaan jätevedet.

Puhdistusteho Jyväskylässä on erinomainen laadukkaiden vedenpuhdistusprosessien ansiosta. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla saadaan poistettua 99 % jäteveden sisältämästä fosforista, orgaanisesta aineksesta sekä kiintoaineesta. Vesistöjen puhtaanapidon lisäksi puhdistamoilla huolehditaan ravinteiden tehokkaasta uudelleenkäytöstä.

Kaikki puhdistamon epäkeskoruuvipumput Netzschin pumppuja 

Puhdistamolla on ollut käytössä 1980-luvulta saakka ProMinentin tänä päivänä edustamia Netzschin epäkeskoruuvipumppuja, joita löytyy useita eri malleja varsinkin lietteen käsittelyssä. Kaikki puhdistamon epäkeskoruuvipumput ovatkin Netzschin pumppuja ja niitä on noin 20 kappaletta. Prominentin toimittamia kemikaalin käsittely-/annostelulaitteistoja puhdistamolla on tällä hetkellä viisi kappaletta ja syksyllä 2023 on tulossa yksi lisää.

Puhdistamolla on käytössä useita TOMALin laitteistoja

Aikaisempina vuosina saatujen hyvien käyttökokemusten perusteella vuosina 2021–2022 tehdyn kalsiittiaseman toimittajaksi ja valmistajaksi haluttiin myös ProMinent/TOMAL. Laitteistot toimitettiin mahdollisimman pitkälle koottuna. TOMAL-kalsiittiasemassa on sadan kuutiometrin varastointisiilo, kalsiitin kuiva-annostelija, ruuvikuljetin, alkalointikemikaalin sekoitussäiliö, paikallisohjauskeskus ja kolme Dulcoflex-letkupumppua alkalointikemikaalin pumppaukseen. Asemalta saatujen käyttökokemuksien perusteella tänä vuonna ollaan toteuttamassa myös sooda-aseman muutosta vastaavaksi kuin kalsiittiasema.

ProMinentin toimittamia laitteistoja ovat myös kemikaalien käsittelyyn hankitut TOMAL-laitteistot, joita puhdistamolla on useita: kuivauslinkojen polymeerin valmistus ja annostelu, jälkiselkeytyksen polymeerin valmistusasema ja annostelu sekä tertiäärikäsittelyssä kiekkosuodattimien polymeerin valmistus ja annostelu. Uusimpana polymeerin valmistus-/annosteluasemana on huhtikuun lopussa käyttöön otettu esitiivistyslinkojen laitteisto.

Helppo asiointi ProMinentin kanssa

”Investointi- ja kehitysprojekteissa on monta kertaa vuosien saatossa saatu tarjoukset muiltakin pumpputoimittajilta, mutta lopulta ei ole löydetty mitään syytä lähteä vaihtamaan pumppumerkkiä eikä toimittajaa”, kertoo Jyväskylän Seudun Puhdistamon kunnossapitopäällikkö Markku Tuohimetsä.

Merkkiuskollisuudesta on Tuohimetsän mukaan monia hyötyjä: varaosien toimitukset toimivat ja hankintojen käytännöt ovat tiedossa. Lisäksi henkilöt tuntevat toisensa, jolloin on helppo asioida, tuttujen pumppujen rakenteet ovat kunnossapidon sekä huollon näkökulmasta tiedossa, ja päivittäinen käytettävyys ja laitteiden toiminnan seuranta on myös prosessivalvojille helpompaa tuttujen laitteiden parissa.

Tutustu myös muihin ProMinentin toteuttamiin projekteihin vuosien varrelta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Anja Temmes kertoo ratkaisuista lisää, ota yhteyttä temmes.anja@prominent.com tai +358 50 307 1126.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top