25 projektia ProMinent Finlandin vuosien varrelta

ProMinent Finland on ehtinyt 25 vuoden aikana olla mukana monessa. 25-vuotisjuhlavuoden huipentumisen kunniaksi olemme koonneet 25 erilaista esimerkkitoimitustamme.

Kun ProMinent Finland perustettiin 25 vuotta sitten, yritystoiminta keskittyi lähinnä komponenttimyyntiin – suurimmat segmentit olivat paperiteollisuus ja kemikaalitoimittajat, jotka toimivat prosessiteollisuudessa. Myös uimahalleille ja kunnallisille vesilaitoksille tehtiin kauppaa, mutta pääpaino oli teollisuudessa. Vuosien varrella markkinan muuttuessa olemme myös yrityksenä muuttaneet strategiaamme.

Jo 2000-luvun alussa päätimme alkaa kehittämään projektitoimintaamme. Tarkoituksena oli tarjota asiakkaille ensimmäisessä vaiheessa annostustekniikan kokonaisratkaisuja ja sittemmin myös vedenkäsittelytekniikan kokonaisuuksia.

Tämän päivän ProMinent Finland toimii yli kymmenessä asiakassegmentissä luotettavana ja asiantuntevana komponentti- ja projektimyynnin ammattilaisena.

1. TOMAL-toimituksia 2019-2022 lähes 40 projektin verran

TOMAL polymeerin- ja kalkinannostustuotteet ovat kuuluneet ProMinentin valikoimaan vuodesta 2005 lähtien, kun TOMAL AB ostettiin osaksi ProMinent-konsernia. Vuosien 2019-2022 aikana on ollut lähes 40 projektitoimitusta, joissa on ollut mukana TOMAL-tuotteita. Esimerkkinä kemikalointiprojekti, johon toimitettiin 2 x 10 m3 kalkkisiilot ja kalkkilaitteistot, 2 polymeerilaitetta, 3 annostuskaappia, 2 kemikaalisäiliötä ja 5 Netzschin epäkeskoruuvipumppua.

2. Elintarviketeollisuuden asiakkaalla Gamma/X annostelee D-vitamiinia

Magneettitoimisella kalvoannostelupumppu Gamma/ X:llä voidaan pumpata pieniä, tarkkuutta vaativia määriä. Sitä käytetään muun muassa ProMinentin elintarviketeollisuuden asiakkailla vitamiinien annostelemiseen.

3. Lakritsimassaa Netzschin epäkeskoruuvipumpuilla 

ProMinent Finland Oy toimii Suomessa Netzsch-tuotteiden virallisena maahantuojana. Netzschin epäkeskoruuvipumpuja on toimitettu elintarviketeollisuuteen muun muassa lakritsimassan, ketsupin ja sinapin pumpppauksiin. Elintarviketeollisuudessa hygieniavaatimukset tiukentuvat ja esimerkiksi lastenruokien valmistuksessa vaaditaan usein hygieniapumppua, joita myös löytyy Netzschin valikoimasta.

4. Töölön uimahalliin ProMinentilta kokonaistoimitus

ProMinent on maailmanlaajuisesti vahva uimahallipuolen sovelluksissa. ProMinentilta tuli Töölön uimahallille kokonaistoimitus remontoitavan uimahallin säätö- ja mittauspuoleen, eli ProMinent toimitti kaiken, mikä liittyy kemikaalien säätöön, annosteluun ja mittaamiseen. ProMinent Finland Oy on toimittanut urakoitsijoiden kautta tuotteita koko ProMinentin historian ajan uusiin ja saneerattaviin halleihin. Laitteita löytyy lähes jokaisesta uimahallista.

5. Prominentin annostelutekniikkaa laivateollisuudessa 

ProMinentin annosteluautomatiikkaa on asennettu M/S Birka Princess -alukselle Kreikassa vuonna 2006. Aluksen nimi muutettiin samassa yhteydessä M/S Sea Diamondiksi. Myös Viking Linen uusimmassa laivassa on ProMinentin tekniikkaa.

6. Hammashoitoon hygieenisesti puhdasta vettä 

Ensimmäiset klooridioksidin käyttöön perustuvat hammashoidon vedenkäsittelyjärjestelmät on asennettu ja otettu käyttöön Suomessa hammashoitoalalla.

7. ProMinentin mittauksia hyödynnetään Vaasan Vedellä 

 Vaasan talousvesi valmistetaan kunnallisella Pilvilammen vesilaitoksella. Vaasan seudulla juomaveden puhdistukseen tuottaa haasteita raakavetenä käytettävän Kyrönjoen epätasainen laatu: sen vuoksi siellä tarvitaan paljon puhdistuksia ja mittauksia. ProMinent on toimittanut Vaasan Vedelle lukuisia mittauksia. Esimerkkinä mittauspaneeli, jossa säädin ja anturit on asennettu valmiiksi paneelille, jonka avulla mitataan vedestä lämpötila, pH ja liuennut happi.

8. Blominmäen jätevedenpuhdistamolle polymeeriasemia ja kalkkilaitteistoja

Uuteen Blominmäen jätevedenpuhdistamoon toimitettiin 6 kustomoitua PolyRex 8,4 polymeeriasemaa ja kalkkilaiteisto 200 metrin siirtolinjalla.

9. Kymenlaakson veden Utin vedenottamolla hyödynnetään ProMinentin pumppuja ja mittauslaitteita

Kymenlaakson veden Utin vedenottamolla on ollut käytössä ProMinentin pumppuja ja mittauslaitteita koko ProMinentin historian ajan, ja lähes kaikki käytössä olevat pumput ovatkin ProMinentin toimittamia. Vedenottamolla mitataan esimerkiksi fluoria ja klooria sekä pumpataan klooria ja rautasuolaa.

10. ProMinent mukana kymmenissä hankkeissa, joissa uusiin ja vanhoihin laivoihin rakennetaan savukaasupesureita

Laivojen rikkipäästöt kiristyvät kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ja EU:n asettamien vaatimusten mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona rikkipäästöjen vähentämiseksi on savukaasujen peseminen märkäpesurilla.

11. Käänteisosmoositekniikalla merkittävät säästöt energian- ja vedenkulutuksessa Espoon Leppävaaran uimahallissa

ProMinent Finland Oy toteutti Leppävaaran uimahallissa neljässä allaskohtaisessa kierrätysjärjestelmässä viemäröitävän veden käsittelylaitteistot, jotka perustuvat käänteisosmoositekniikkaan.

12. Kajaanin Veden vedenottamoilla on ProMinentin tehokloorauslaitteistoja

Kaikilla Kajaanin Veden vedenottamoilla on ProMinentin tehokloorauslaitteistoja, sisältäen Gamma-pumput valmiiksi asennettuna tarvikkeineen säiliön päälle.

13. Kuusamon uistinten valmistuksessa tarvitaan pintakäsittelyteollisuutta

Kuusamon Uistin on Prominentin pitkäaikainen asiakas, joka käyttää prosessissaan ProMinentin tuotteita. Uistimien valmistuksessa käytetään pintakäsittelyä, joka vaatii kemikaalien annostelua ja erilaisia mittauksia.

14. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle toimitettiin letkuannostelupumput ferrosulfaatin pumppaukseen 

Turun seudun puhdistamo Oy eli Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on moderni, vuodesta 2009 toiminut Suomen kolmanneksi suurin jätevedenpuhdistamo. Sen toiminta-alue kattaa yhteensä 300 000 asukasta ja 14 kuntaa. Puhdistamolla käytetään ProMinentin toimittamia letkuannostelupumppuja ferrosulfaatin annostelemiseen, jolla saostetaan fosforia jätevedestä.

15. Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamolla hyödynnetään Netzsch-epäkeskoruuvipumppuja sekä ProMinentin mittauksia

ProMinentin edustamat Netzsch-epäkeskoruuvipumput sekä ProMinentin happi- ja pH -mittaukset olivat mukana, kun Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamolla tehtiin saneeraus vuonna 2018, jossa uusittiin aktiivilietelaitoksen esikäsittely, sakokaivolietteen vastaanotto ja lietteenkuivaus.

16. Savon Voima Oy:lle toimitetuilla laitteistoilla tuotetaan savukaasulauhteesta huomattavasti juomavettä puhtaampaa prosessivettä 

 ProMinentin Savon Voima Oy:lle Iisalmeen toimittamilla laitteistoilla voidaan tuottaa savukaasulauhteesta huomattavasti juomavettä puhtaampaa prosessivettä, jota hyödynnetään voimalaitoksen lisäveden valmistuksessa.

17. Orimattilan jätevedenpuhdistamo hyötyy selvästi vaihdettuaan vanhan polymeerilaitteen Tomal PolyRexiin 

Orimattilan jätevedenpuhdistamolla oli edelliset 20 vuotta käytössä polymeerien annostelulaite, joka tuli tiensä päähän ja jätevedenpuhdistamo vaihtoi kesällä 2021 vanhan laitteensa uuteen, ProMinentin toimittamaan Tomal PolyRex 2.0:aan.

18. John Nurmisen säätiön kautta laitteistoja fosforin poistamiseen

ProMinent Finland toimitti vuonna 2009 Pietarin jätevedenpuhdistamolle John Nurmisen säätiön projektin kautta laitteistoja fosforin poistamiseen kuten esim. rautasulfaatin siirto- ja annostuslaitteistoja.

19. ProMinent mukana Koillisvesi-hankkeen desinfiointiharjoituksissa

Osana Koillisvesi-hanketta tehtiin hankintoja palvelemaan alueen vesiosuuskuntia. Jokaiseen kuntaan vesiosuuskuntien käyttöön hankittiin kloorausta varten kemikaalipumppu, klooripitoisuusmittari sekä kolme 1m3:n säiliötä varavedenjakelua varten.

20. Sähkön- ja lämmöntuotannon vedenkäsittelyä Mäntän Energia Oy:lla

ProMinent on toimittanut energiantuotantolaitoksille lukuisia vedenkäsittelylaitteita. Vuonna 2016 Mäntän Energia Oy:lle toimitettiin käänteisosmoosi- ja EDI-tekniikkaan perustuva suolanpoistolaitos, joka on kapasiteetiltaan 2×36 m3/h.

21. DULCO®-SOFT-vedenpehmentimet teollisuuskäyttöön

ProMinent on toimittaa jatkuvasti vedenpehmentimiä teollisuuskäyttöön. Vedenpehmentimiä toimitetaan mm. voimalaitoksiin, pesuloihin, vesilaitoksiin ja pintakäsittelyteollisuuteen. DULCO®-SOFT-sarjaan kuuluu yksi-, kaksi-, kolmi- ja nelisäiliöisiä vedenpehmentimiä.

22. Energiantuotannon toimialan laitteet ja prosessit

ProMinentilla on laaja valikoima tuotteita energiantuotannon toimialalla. Tuotteet ja palvelut kattavat kemikaalien annosteluratkaisut ja vedenkäsittelylaitteet raakaveden käsittelystä ultrapuhtaan kattilaveden tuotantoon sekä savukaasulauhteen käsittelyyn. Laitteita ja prosesseja on toimitettu vuosien saatossa satoja niin Suomeen kuin eri puolille maailmaa energiantuotantolaitoksiin.

23. Jyväskylän puhdistamolle toimitettiin kalsiittiasema

ProMinent Finland toimitti Jyväskylän Seudun puhdistamo Oy:lle Tomalin kalsiittiaseman. Toimitus tapahtui vuoden 2021 puolella ja käyttöönotto alkuvuodesta 2022. Toimitus koostui 100 kuution kalsiitin varastointisiilosta varusteineen, kalsiitin kuiva-annostelijasta, ruuvikuljettimesta, alkalointikemikaalin sekoitussäiliöstä varusteineen, paikallisohjauskeskus ja alkalointikemikaalin pumppaukseen 3 Dulcoflex-letkupumppua.

24. Energiansäästöä uima-altaiden hiekkasuodattimien vastavirtahuuhteluveden kierrättämisellä

ProMinent on toimittanut useita laitteistoja, joilla voidaan saavuttaa merkittävää säästöä uima-allasvesiä kierrättämällä ja talteenottamalla lämpöä. Uima-altaiden hiekkasuodattimien vastavirtahuuhteluvesiä voidaan käsitellä ja kierrättää takaisin allasvedeksi.

25. Kirkkonummen uimahallissa luotetaan ProMinentin otsonaattoreihin  

Kirkkonummella veden desinfiointi tehdään otsonoinnin avulla. Tänä vuonna parikymmentä vuotta palvellut laite oli aika vaihtaa uuteen ja päädyttiin ProMinentin OZONFILT® OZMa -otsonaattoriin. Laitteen toimitusaika oli noin 10 viikkoa ja varsinaisiin putkisto-automaatio-asennuksiin kului 3 viikkoa.

Jos haluat lisätietoa, kontaktoi omaa yhteyshenkilöäsi! Segmenttivastaavien yhteystiedot löydät täältä

ProMinent on vedenkäsittelyyn ja annostustekniikkaan erikoistunut yritys. Osaava henkilökuntamme avustaa niin oikean tuotteen valinnassa, asennuksesssa kuin huoltoasioissa. Lue lisää sivuiltamme www.prominent.fi tai www.prominent-yhteystiedot.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä sähköpostitse fi-prominent@prominent.com tai puhelimitse +358 9 4777 890.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top