Laivojen rikkipäästöt kiristyvät kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ja EU:n asettamien vaatimusten mukaisesti

Laivojen rikkipäästöt kiristyvät kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ja EU:n asettamien vaatimusten mukaisesti.

Laivojen rikkipäästöt – miten niitä voidaan vähentää?

Yhtenä vaihtoehtona rikkipäästöjen vähentämiseksi on savukaasujen peseminen märkäpesurilla. Pesurissa savukaasu ohjataan vesisuihkun läpi, jolloin partikkelit ja rikkiyhdisteet jäävä pesuveteen. Suljetussa järjestelmässä veteen syötetään lipeää, jolla nesteen pH-arvo säädetään oikealle tasolle rikin poistumisen varmistamiseksi.

The Economist -julkaisun mukaan polttamalla raskaspolttoöljyä 15 suurinta rahtilaivaa tuottavat enemmän rikki- ja typpioksidipäästöjä sekä nokea kuin kaikki maailman autot yhteensä. Laivojen savukaasuja puhdistamalla kaikki hyötyvät puhtaammasta ilmasta ja parantuneesta terveydestä. ProMinent valmistaa ja toimittaa lipeän annostelujärjestelmiä ja annostelupumppuja laivojen savukaasujen puhdistusjärjestelmiin.

Tämän vuoden aikana ProMinent on mukana useassa kymmenessä hankkeessa, joissa uusiin ja vanhoihin laivoihin rakennetaan savukaasupesureita. Olemme omalla annostelutekniikan osaamisellamme mukana rakentamassa puhtaampaa ja turvallisempaa tulevaisuutta.

Lue ratkaisuistamme laivaliikenteeseen ProMinentin verkkosivuilta sekä blogijuttu meriteollisuuden ratkaisuista blogistamme.

Julkaistu ensimmäisen kerran ProMinentin LinkedIn-sivuilla 11.3.2019 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Mika Kasurinen kertoo ratkaisuista lisää, ota yhteyttä kasurinen.mika@prominent.com tai +358 40 450 6625.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top