Laivojen rikkipäästöt kiristyvät kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n ja EU:n asettamien vaatimusten mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona rikkipäästöjen vähentämiseksi on savukaasujen peseminen märkäpesurilla. Pesurissa savukaasu ohjataan vesisuihkun läpi, jolloin partikkelit ja rikkiyhdisteet jäävä pesuveteen. Suljetussa järjestelmässä veteen syötetään lipeää, jolla nesteen pH arvo säädetään oikealle tasolle rikin poistumisen varmistamiseksi.

The Economist julkaisun mukaan polttamalla raskaspolttoöljyä 15 suurinta rahtilaivaa tuottavat enemmän rikki- ja typpioksidipäästöjä sekä nokea kuin kaikki maailman autot yhteensä. Laivojen savukaasuja puhdistamalla kaikki hyötyvät puhtaammasta ilmasta ja parantuneesta terveydestä. ProMinent valmistaa ja toimittaa lipeän annostelujärjestelmiä ja annostelupumppuja laivojen savukaasujen puhdistusjärjestelmiin.

Tämän vuoden aikana ProMinent on mukana useassa kymmenessä hankkeessa, joissa uusiin ja vanhoihin laivoihin rakennetaan savukaasupesureita. Olemme omalla annostelutekniikan osaamisellamme mukana rakentamassa puhtaampaa ja turvallisempaa tulevaisuutta.


Julkaistu ensimmäisen kerran ProMinentin LinkedIn-sivuilla 11.3.2019

 

Kirjoittaja Jan Gustafsson on ProMinent Finlandin myyntipäällikkö.