Legionella, tuntematon tappaja

Legionella on yleinen vesistöissä ja kosteassa maaperässä esiintyvä bakteeri, joka lisääntyy vesiverkostoissa ja kiertovesijärjestelmissä. Erityisen hyvin legionella-bakteeri lisääntyy lämpimissä vesijärjestelmissä, kuten teollisuuden jäähdytysvesijärjestelmissä, hotellien ja kylpylöiden lämminvesialtaissa, ilmankostutusjärjestelmissä sekä suihkulähteissä. Se kasvaa ja lisääntyy vesijärjestelmiin muodostuvissa biofilmeissä, jotka toimivat legionellan kasvualustoina ja leviämislähteinä.

Vesijärjestelmistä legionella-bakteeri leviää pienten vesipisaroiden ja vesiaerosolin välityksellä hengitysilmaan ja edelleen keuhkojen kautta kudoksiin. Näin syntyy legionella-infektio, joka aiheuttaa legioonalaistautia eli legionelloosina tunnettua keuhkokuumetautia. Esimerkiksi teollisuuden jäähdytystorneista bakteerin on todettu leviävän jopa 20-30 kilometrin matkan. Tauti ei leviä juomaveden kautta juotuna vain ainoastaan hengitettynä keuhkojen kautta.

Toinen legionella-infektion aiheuttama vaarattomampi tauti on kuumetauti eli niin sanottu Pontiac-kuume.

Tällä vuosikymmenellä tautitapauksia on rekisteröity Suomessa 10-20 kappaletta vuosittain. Asiantuntijoiden mukaan legionella on Suomessa alidiagnosoitu tautimuoto ja todellisten tautitapausten määrään oletetaan olevan yhtä suuri kuin Ruotsissa, eli väkilukuun suhteutettuna Suomessa olisi noin 100 tartuntaa vuosittain.

Legionella-keuhkokuume edellyttää aina sairaalahoitoa ja legioonalaistautiin kuolleisuus on noin 10 % infektion saaneista. Voidaankin olettaa, että Suomessa tauti aiheuttaa vuosittain noin 10 kuolemantapausta.

ProMinent on tunnettu magneettitoimisten annostelupumppujen keksimisestä ja kehittämisestä. Prominentilla on annostelutekniikan ratkaisujen lisäksi laaja valikoima tuotteita vedenkäsittelyn ja desinfiointitekniikan alueella ja se on kehittänyt ratkaisuja legionellan torjumiseksi vesijärjestelmistä.

Jäähdytystornit ja suljetut jäähdytysjärjestelmät 

legionella

Klooridioksidi ja otsoni ovat tehokkaimpia ja taloudellisimpia desinfiointimenetelmiä legionellan torjumiseksi vesijärjestelmistä. Niiden tehokkuus perustuu kykyyn tuhota tehokkaasti biofilmiä ja estää biofilmin muodostuminen. 

Klooridioksidilaitteistot

legionellaKlooridioksidin teho on pH-arvosta riippumaton. Sillä on voimakas kestovaikutus, joka kestää putkistoissa useita tunteja, jopa useita päiviä. Klooridioksidilla voidaan käsitellä kokonaisia vesijärjestelmiä legionella-bakteeria vastaan ja sen teho perustuu kykyyn poistaa tehokkaasti biofilmiä putkistoista ja säiliöistä.

 

 

 

Otsonointilaitteistot

Otsoni on voimakkain hapetin, jota käytetään vedenkäsittelyjärjestelmissä. Otsoni on tehokas desinfiointimenetelmä jo pienissä pitoisuuksissa ja sen teho on erinomainen laajalla pH alueella. Otsoni hajoaa hapeksi, joten otsonin käytöstä ei muodostu sivutuotteita.

 

 

 

Juomavesijärjestelmät, hotellit, kylpylät, sairaalat ja hammashuolto

Euroopan komissio antoi helmikuun alussa 2018 esityksen uudeksi juomavesidirektiiviksi, jossa mainitaan ensimmäistä kertaa legionella ja riskikohteiden kartoittaminen. Tässä yhteydessä on myös kartoitettu teknologioita ja menetelmiä legionellan torjumiseksi. Lue lisää juomavesidirektiivistä täältä.

ProMinentilla on vuosien tietotaito legionellan torjunnasta vesijohdoissa klooridioksidin avulla. Klooridioksidijärjestelmä Bello Zon® on vuoden 2018 alussa hyväksytty sertifioiduksi legionellan torjuntamentelmäksi juomavesisovelluksissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jan Gustafsson kertoo ratkaisuista lisää, ota yhteyttä gustafsson.jan@prominent.com tai +358 44 725 3285.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top