“Moneymaker“ – käänteisosmoositekniikalla merkittävät säästöt energian- ja vedenkulutuksessa Espoon Leppävaaran uimahallissa

Mikä on käänteisosmoosi ja kuinka sitä hyödyntämällä voidaan saada energian- ja vedenkulutuksen säästöjä?  #sustainable #recycle #espoo

Uima-altaiden hiekka- ja aktiivihiilisuodattimien huuhteluvesien sekä altaista viemäröitävien vesien käsittely mahdollistaa uimahallien veden- ja energiankulutuksen pienentämisen. ProMinentin vedenkäsittelyratkaisuilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja kestävän kehityksen tavoitteita. ProMinentin teknologialla tuetaan Espoon kestävän kehityksen ohjelmaa, jolla pyritään hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen ja älykkäiden kaupunkiratkaisujen kehittämiseen.

Käänteisosmoosi: Case Leppävaaran uimahalli ja maauimala

Leppävaaran uimahalli valmistui vuonna 1969 ja sitä on laajennettu myöhemmin siten, että laajennustyöt valmistuivat tammikuussa 2016. Laajennustöiden yhteydessä Leppävaaraan asennettiin muun muassa ruostumattomasta teräksestä valmistetut altaat ja uusi moderni vedenkäsittelyjärjestelmä.

Uima-allasveden käsittely perustuu jatkuvaan veden kierrättämiseen, jossa vesi mm. otsonoidaan ja suodatetaan aktiivihiilisuodatuksella, ja veden pH-arvo säädetään oikealle tasolle. Veden desinfiointiin käytetään otsonoinnin lisäksi kloorikemikaalia ja nykyaikaisten uima-altaiden tapaan vesi myös lämmitetään noin 28-32 celsiusasteeseen.

Monivaiheisen vedenkäsittelyn lisäksi uimaveden hyvän laadun ylläpitäminen edellyttää uima-allasveden ja aktiivihiilisuodattimien huuhteluveden johtamista viemäriin. Veden viemäröinti edesauttaa vedenkäsittelyssä poistumattomien suolojen ja kloorauksen sivutuotteiden määrän pitämistä riittävän alhaisella tasolla.

Allaskohtainen lämmön ja veden kierrättäminen

ProMinent Finland Oy toteutti Leppävaaran uimahallissa neljässä allaskohtaisessa kierrätysjärjestelmässä viemäröitävän veden käsittelylaitteistot, jotka perustuvat käänteisosmoositekniikkaan. Laitteistoilla erotellaan suodattamalla suoloja ja kiintoainetta sisältävästä viemäröitävästä jakeesta puhdas vesi. Suodatettu vesi on laadultaan vesijohtoverkoston vettä puhtaampaa, joten se kierrätetään takaisin uima-altaisiin. Vedenkäsittelyjärjestelmällä uima-allasveden laatu paranee ja korroosiota aiheuttavien suolojen pitoisuus pystytään pitämään riittävän alhaisella tasolla. Säästöt muodostuvat pienemmästä lisäveden tarpeesta ja kierrätettävän veden sisältämän lämpöenergian hyödyntämisestä.

Investoinnin takaisinmaksuaika parhaimmillaan neljä kuukautta

Vedenkäsittelyratkaisuilla lisäveden tarve pienenee vuositasolla noin 25 000 kuutiota, joka vastaa yli 450 henkilön vuodessa käyttämää vesimäärää. Vastaavasti energiansäästö vuositasolla on noin 550 000 kWh, jonka tuottaminen aiheuttaa noin 90 000 kg hiilidioksidipäästöjä. Laitteistojen tuottama säästö on vuositasolla reilusti yli 100 000 euroa ja eri allaskohtaisissa kierroissa investoinnin takaisinmaksuaika voi olla parhaimmillaan alle puoli vuotta.

Lisää aiheesta ProMinentin verkkosivuilla.

Lue blogijutusta lisää, miten energiansäästöä voidaan saada uima-altaiden vastavirtahuuhteluveden kierrättämisellä. 

 

Kirjoittaja Jan Gustafsson on ProMinent Finlandin myyntipäällikkö.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jan Gustafsson kertoo ratkaisuista lisää, ota yhteyttä gustafsson.jan@prominent.com tai +358 44 725 3285.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top