Happimittaus on tarpeen juomaveden puhdistuksessa ja jätevedenpuhdistamoilla

Happipitoisuuksien mittaaminen on tärkeää sekä vesilaitoksilla, joissa puhdistetaan talousvettä että jätevedenpuhdistamoilla. On tärkeää, että happipitoisuus on oikealla tasolla, jotta prosessi ei pääse häiriintymään. Tästä syystä happimittaus on tärkeää.

Vaasan Vesi – happimittaus on tarpeen juomaveden puhdistuksessa 

Vaasan talousvesi valmistetaan kunnallisella Pilvilammen vesilaitoksella, joka on toiminut nykyisellä paikalla vuodesta 1915. Vaasan seudulla juomaveden puhdistukseen tuottaa haasteita raakavetenä käytettävän Kyrönjoen epätasainen laatu: sen vuoksi siellä tarvitaan paljon puhdistuksia ja mittauksia. Vedenpuhdistusprosessi on monimutkainen, mutta siitä on saatu tehokas unohtamatta lopputuloksena laadukasta vettä, joka täyttää kaikki laatuvaatimukset.

Vaasan Vedelle toimitettu paneeli. Happianturi on musta oikealla.

ProMinent on toimittanut Vaasan Vedelle räätälöidyn kokonaisuuden. Tarvittava säädin ja anturit on asennettu paneelille, jossa mitataan vedestä mm. lämpötila, pH ja liuennut happi. Anturit laitetaan läpivirtauskammioon, jonka läpi vesi kulkee.

Pilvilammen vesilaitoksen prosessikaavio

Hyyriän jätevedenpuhdistamolla tarvitaan happimittausta

Isonkyrön vesihuoltolaitos Kyrönmaalla tuottaa talousvettä kuntalaisille sekä pitää huolta jätevesien viemäröinnistä. Kunnalla on rakennettuna 378 km vesijohtoverkostoa ja 71 km jätevesiverkostoa. Jätevedet menevät puhdistettavaksi Hyyriän jätevedenpuhdistamolle.

Hyyriän jätevedenpuhdistamolla on käytössä ProMinentin toimittama pH:n ja hapen mittaus. Jätevedenpuhdistamoilla happimittauksia käytetään ilmastusaltaissa. Ne mittaavat altaasta happipitoisuutta, jonka on oltava tiettyjen raja-arvojen sisällä, jotta prosessi toimii oikein. Happimittaukseen käytetty anturi on siis upotusputken kautta ilmastusaltaassa, josta mitataan veden happipitoisuus.

Hartolan jätevedenpuhdistamolla hyödynnetään ProMinentin laitteita

Hartolan jätevedenpuhdistamo on kaksilinjainen biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos. Rinnakkaissaostuksessa kemikaalina käytetään ferrisulfaattia. Tulevasta ja lähtevästä vedestä kerätään näytteitä useita kertoja vuodessa, ja näytteistä analysoidaan esimerkiksi kiintoaine, sähkönjohtokyky, pH, kemiallinen ja biologinen hapenkulutus, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Käsitellyn jäteveden biologinen hapenkulutus BOD7atu saa olla enintään 15 mg/l puolivuosikeskiarvoina laskettuna. ProMinent on toimittanut Hartolaan laitteiston ilmastusaltaiden happipitoisuuden mittaamista varten.

Hapen mittaaminen onnistuu esimerkiksi DULCOTEST®-antureilla

ProMinentilta löytyy sekä useamman suureen mittauksen kokonaisuuksia, jotka toimitetaan seinäpaneelissa, tai vaihtoehtoisesti tuotteet toimitetaan erillisinä komponentteina.

Liuennutta happea voidaan mitata tarkasti esimerkiksi ProMinentin DULCOTEST®-antureilla.

Lue lisää mittaus-, säätö-, ja anturitekniikan kokonaisuudesta.

ProMinent on vedenkäsittelyyn ja annostustekniikkaan erikoistunut yritys. Osaava henkilökuntamme avustaa niin oikean tuotteen valinnassa, asennuksessa kuin huoltoasioissa. Lue lisää sivuiltamme www.prominent.fi tai www.prominent-yhteystiedot.fi.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä sähköpostitse fi-prominent@prominent.com tai puhelimitse +358 9 4777 890.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top