Sadas käänteisosmoosilaite toimitettu!

Viime joulukuussa ProMinent Finland toimitti sadannen käänteisosmoosilaitteen teollisuus- ja kunta-asiakkaille. Laite toimitettiin yhteistyökumppanin hankkeeseen Saudi-Arabiaan. Tyypillisiä asiakkaita ovat voimalaitokset, pintakäsittelyteollisuus, uimahallit ja kylpylät pääasiassa kotimaassa, mutta osa laitteista toimitetaan myös ulkomaille. Toimitetuilla laitteilla tuotetaan puhdasta vettä muun muassa höyryturbiinien pyörittämiseen, vesihuollon tarpeisiin juomavedeksi, pinnoitettujen metallikappaleiden ja lasin huuhteluun niiden valmistusprosessissa.

Entistä merkittävämpi käänteisosmoositekniikan käyttökohde on veden kierrättäminen puhdistamalla esimerkiksi viemäröitävää vettä, jolloin voidaan säästää vettä ja energiaa. Suomessa ProMinentin toimittamat laitteet säästävät kymmeniä miljoonia litroja vettä vuodessa ja samalla talteenottavat energiaa yli 1 000 MWh.

Kaikki toimitetut laitteet on valmistettu ProMinent Systems spol. s r.o. tehtaalla Blovicessa.

Mikä on käänteisosmoosi?

Käänteisosmoosi (reverse osmosis, RO) on kalvosuodatukseen perustuva vedenpuhdistustekniikka, jota käytetään poistamaan epäpuhtauksia ja liukoisia aineita vedestä. Käänteisosmoosissa vesi pakotetaan kulkemaan puoliläpäisevän kalvon läpi, joka päästää läpi vain veden molekyylit, mutta poistaa suuremmat liukoiset aineet, kuten suolat, metallit, bakteerit ja muut epäpuhtaudet.

Käänteisosmoosia käytetään laajasti juomaveden käsittelyssä, suolanpoistossa vedestä, teollisuuden prosesseissa ja monissa muissa sovelluksissa, joissa tarvitaan korkealaatuista vettä.

Käänteisosmoosikalvoja käytetään myös kotitalouksien vedenpuhdistuslaitteissa, joissa ne voivat poistaa monenlaisia epäpuhtauksia ja parantaa veden maku- ja hajulaatua.

Miksi pintakäsittelyteollisuudessa käytetään ProMinentin käänteisosmoosilaitteita?

Monien tuotteiden kuten parvekelasien, vesihanojen, laivojen ja rakennusten metallipaneelien, puutarhatyökalujen, saksien, puistojen roskakorien, lentokoneen osien, painotuotteiden, lämmönvaihtimien, työkoneiden vanteiden, metallisten pihakalusteiden jne. valmistuksessa käytetään ProMinentin käänteisosmoosilaitteilla tuotettua suolavapaata vettä.

Suolavapaan veden käyttö pintakäsittelyteollisuudessa on perusteltua seuraavista syistä:

Minimoidaan epäpuhtauksien ja ionien aiheuttamia vaurioita
Ionit ja epäpuhtaudet voivat aiheuttaa vikoja tai epätasaisuuksia pinnoissa, erityisesti herkemmissä pintakäsittelyprosesseissa kuten galvanoinnissa tai elektroforeesimaalauksessa. Ionivapaa vesi auttaa vähentämään tällaisten vikojen riskiä.

Laadunvarmistus
Suolavapaan veden käyttö varmistaa korkean puhtauden, mikä on erityisen tärkeää kun valmistetaan tuotteita, joissa jopa pienet epäpuhtaudet voivat aiheuttaa ongelmia.

Kemiallisten reaktioiden hallinta
Suolavapaa vesi voi auttaa hallitsemaan kemiallisia reaktioita paremmin, koska se ei sisällä prosesseja häiritseviä haitta-aineita.

Ympäristö- ja terveysnäkökohdat
Suolavapaa vesi on yleensä puhtaampaa ja ympäristöystävällisempää käyttää, koska se sisältää vähemmän epäpuhtauksia ja kemikaaleja. Tämä voi auttaa vähentämään ympäristövaikutuksia ja varmistamaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden.
Kustannustehokkuus
Vaikka suolavapaan veden käyttö saattaa aluksi olla kalliimpaa kuin tavallisen veden käyttö, pitkällä aikavälillä syntyy säästöjä vikojen määrän pienenemisen ja tuotteen laadun parantumisen takia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suolavapaan veden käyttö pintakäsittelyteollisuudessa tarjoaa useita etuja, kuten paremman tuotteen laadun, ympäristöystävällisyyden, terveyden ja turvallisuuden paranemisen.

Käänteisosmoositekniikalla merkittävät säästöt energian- ja vedenkulutuksessa Espoon Leppävaaran uimahallissa

ProMinent Finland Oy toteutti Leppävaaran uimahallissa neljässä allaskohtaisessa kierrätysjärjestelmässä viemäröitävän veden käsittelylaitteistot, jotka perustuvat käänteisosmoositekniikkaan. Laitteistoilla erotellaan suodattamalla suoloja ja kiintoainetta sisältävästä viemäröitävästä jakeesta puhdas vesi. Suodatettu vesi on laadultaan vesijohtoverkoston vettä puhtaampaa, joten se kierrätetään takaisin uima-altaisiin. Vedenkäsittelyjärjestelmällä uima-allasveden laatu paranee ja korroosiota aiheuttavien suolojen pitoisuus pystytään pitämään riittävän alhaisella tasolla. Säästöt muodostuvat pienemmästä lisäveden tarpeesta ja kierrätettävän veden sisältämän lämpöenergian hyödyntämisestä.

Vedenkäsittelyratkaisuilla lisäveden tarve pienenee vuositasolla noin 25 000 kuutiota, joka vastaa yli 450 henkilön vuodessa käyttämää vesimäärää. Vastaavasti energiansäästö vuositasolla on noin 550 000 kWh, jonka tuottaminen aiheuttaa noin 90 000 kg hiilidioksidipäästöjä. Laitteistojen tuottama säästö on vuositasolla reilusti yli 100 000 euroa ja eri allaskohtaisissa kierroissa investoinnin takaisinmaksuaika voi olla parhaimmillaan alle puoli vuotta.

Lue koko case-tarina Leppävaaran uimahallista.  

Tutustu käänteisosmoosilaitteisiimme täällä. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jan Gustafsson kertoo ratkaisuista lisää, ota yhteyttä gustafsson.jan@prominent.com tai +358 44 725 3285.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top