Millaista vedenkäsittelyä uimahalli tarvitsee?

Suomessa uima-allasvedet ovat yleisesti ottaen hyvälaatuisia ja turvallisia uimareille. Uima-allasvesien laatua ja allasveden laadunvalvontaa määrittelee Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 315/2002. Asetus kertoo lyhennetysti sen, että allasvesissä ei saa olla mitään aineita tai eliöitä sellaisia määriä, että ne aiheuttaisivat terveydellisiä haittavaikutuksia ihmiselle. Vedenkäsittely eri menetelmin on ratkaisu epäpuhtauksien poistoon.

Allasvesiin epäpuhtauksia tulee pääosin altaan käyttäjistä. Ulkoaltaisiin kertyy epäpuhtauksia myös ympäristöstä kuten lehdistä, oksista ja katupölystä.

Jokaiselle allasyksikölle on olemassa sille sopiva vedenkäsittelyn kokonaisuus. Allasvettä johdetaan uima-altaista jatkuvasti käsittelyyn ja sen jälkeen taas altaaseen. Kuvan allaskierrossa on tasausallas tasaamassa käsittelyyn tulevaa vettä.

  1. Flokkaus/saostuskemikaalin annostelu
  2. Huuhteluvesien käsittely-yksikkö, UF- ja RO-kalvosuodatus
  3. UV-käsittely
  4. Elektrolyysilaite klooraukseen 
  5. pH-arvon säätö joko happamalla tai alkalisella liuoksella
  6. Mittaus- ja säätöjärjestelmä, pH, vapaa kloori ja Redox


Uimahalli ja vedenkäsittely – miten allasvettä käsitellään?

Vedenkäsittelyä voidaan tehdä monin eri tavoin. Alle on lueteltu tapoja, joilla uima-allasvettä voidaan käsitellä:

Karkeasuodatus. Karkeasuodatuksen avulla vedestä poistetaan mekaanisesti suuret partikkelit.

Saostus. Saostusmenetelmällä pienemmät partikkelit saadaan isommiksi saostuskemikaalilla, jolloin ne on helpompi poistaa suodatuksella. Kemikaalia annostellaan oikea määrä annostelupumpulla. Jotta saostus onnistuu, on laimennusveden laadun oltava pehmeää, eikä siinä saa olla rautaa, mangaania tai humusta. Kemikaalin syöttöpisteen jälkeen on huolehdittava siitä, että se sekoittuu hyvin käsiteltävään veteen, ja tähän käytetään sekoituslaitetta. Kemikaalin annostuksen tulee olla tasaista.

Suodatus. Suodattimina toimii yleensä hiekkasuodattimet tai monikerrossuodattimet. Suodatuksen tehtävänä on kerätä saostuneet epäpuhtaudet pois vedestä. Vastavirtahuuhtelulla huuhdellaan suodattimeen jääneet kiintoaineet viemäriin ja estetään suodattimen tukkeutuminen. Vaihtoehtoisesti hiekkasuodattimen tilalla voidaan käyttää ultrasuodatinta.

Desinfiointi. Desinfiointi tapahtuu useimmiten kloorilla. Kloorin annostusta ohjataan vapaan kloorin ja/tai Redox-potentiaalin säätölaitteella. Klooria voidaan annostella suoraan valmiina nestemäisenä kemikaalina tai se voidaan valmistaa paikan päällä elektrolyysi- tai kalsiumhypokloriittilaitteella. Kaasukloorin käyttö on nykyisin varsin vähäistä. Yksityisaltaissa voidaan käyttää myös vetyperoksia esim. klooriyliherkkyyden takia.

Lisäksi vettä voidaan desinfioida myös seuraavilla menetelmillä:

Otsonointi. Otsoni on voimakas hapettava aine, joka hapettaa orgaanisia aineita sekä desinfioi vettä. Otsoni pilkkoo tehokkaasti myös mm. sitoutunutta klooria ja ureaa yhdessä aktiivihiilen kanssa. Aktiivihiili poistaa myös ylimääräisen otsonin ennen kuin vesi menee takaisin altaaseen. Otsonointi ei yksinään riitä, vaan tarvitaan lisäksi klooraus.

UV-käsittely. UV-käsittely on kemikaalivapaa menettely, joka perustuu ultraviolettivalon säteilyyn. UV pilkkoo sitoutunutta klooria, tuhoaa mikrobeja sekä myös klooria kestäviä eliöitä. UV-käsittely tarvitsee lisäksi kloorauksen.

PH:n säätö. PH:n pitäisi olla 7,0-7,2 välillä eli neutraali, jotta desinfiointi onnistuisi hyvin. Neutraali pH-arvo on myös uimareille soveltuva. PH:ta säädetään joko happamia kemikaaleja tai alkalisia kemikaaleja käyttäen.

Aktiivihiilisuodatus. Aktiivihiilisuodatuksella poistetaan liuennutta orgaanista ainetta sekä vähennetään klooria.

Toimiva vedenkäsittely vaatii oikeanlaisen instrumentoinnin

Kuten huomataan, tapoja allasveden käsittelyyn on lukemattomia. Yllämainittujen menetelmien lisäksi allasvettä voidaan myös tarvittaessa käsitellä kalvosuodatustekniikoilla. Jotta koko vedenkäsittelyprosessia voidaan seurata, tarvitaan oikeanlainen instrumentointi ja ohjaustoiminnot, joihin prosessin eri menetelmien toiminta perustuu. Allasveden laatua seurataan lisäksi vesinäytteillä, jotka analysoidaan laboratoriossa.

Lue blogistamme lisää Kirkkonummen uimahallin kokemuksista otsonatatorin kanssa.

Lue sivustoltamme lisää ratkaisuistamme uimalaitoksiin.

Kirjoittaja Marinka Rothsten on ProMinent Finlandin Account Manager.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä sähköpostitse fi-prominent@prominent.com tai puhelimitse +358 9 4777 890.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top