Mittaus-, säätö- ja anturitekniikan kokonaisuus ProMinentilla

18.08.2021|

Annostelupumput, säätimet ja anturit huolehtivat integroituna säätöpiirinä häiriöttömästä käytöstä ja maksimaalisesta turvallisuudesta. Osana ProMinentin kokonaisvaltaista tuotevalikoimaa onkin mittaus-, säätö-, ja anturitekniikan kokonaisuus. Mittaus- ja säätötekniikan on pysyttävä suorituskykyisenä, ja tähän liittyy tarkka anturitekniikka. Sen avulla [...]

Case: Tehoklooraukseen varautuminen Kajaanin Vedellä

10.06.2021|

Kajaanin Vesi -liikelaitos on kunnallinen vesihuoltolaitos, joka on perustettu vuonna 1921. Liikelaitos tarjoaa vesihuoltolain mukaiset vesihuoltopalvelut toiminta-alueemme asukkaille, yrityksille ja julkisille kiinteistöille pääasiassa Kajaanin asemakaava-alueella. Vesijohtoverkoston pituus on noin 530 kilometriä ja vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä [...]

Annostelutekniikan tuoteryhmä on ProMinentin toiminnan kulmakivi

12.05.2021|

ProMinent on kehittänyt annostelupumpun, josta yrityksen toiminta on lähtenyt liikkeelle. Vuosien myötä koko tuotevalikoima on laajentunut paljon, mutta laaja valikoima annostelupumppuja on se, mistä yritys tunnetaan edelleen parhaiten. Kun annosteltava kemikaali, paine ja tuottomäärä on [...]

ProMinentin digitaalisten ratkaisujen tuoteryhmä on kattava pilvipohjainen kokonaisuus

29.04.2021|

ProMinentin digitaalisten palveluiden tuoteryhmä on nimeltään DULCOnneX. DULCOnneX on älykäs kokonaisratkaisu laitteistokomponenttien digitaalista verkottamista varten. Se koostuu neljästä komponentista, jotka ovat DULCOnneX Platform, DULCOnneX Gateway, DULCOnneX API ja mobiilisovellus DULCOnneX Blue. DULCOnneX Gateway ja DULCOnneX [...]

ProMinentin ratkaisut jauheiden annosteluun

31.03.2021|

Polymeeri, kalkki, rauta- ja alumiinisulfaatti, urea, sooda, aktiivihiili, PAX, IBUX, Dextriini – ja niin edelleen. Kaikille näille kemikaaleille on yhteistä, että ne toimitetaan pääasiassa jauhemaisena aineena tai granulaattina ja niistä tehdään valmis käyttöliuos paikan päällä. [...]

Kasvihuoneiden vedenkäsittely

24.02.2021|

EU:n alueella uusi asetus (2020/741) veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista maatalouskastelussa on tullut voimaan. Uusia sääntöjä tullaan soveltamaan parin vuoden kuluttua, ja niiden odotetaan edistävän sekä helpottavan veden uudelleenkäyttöä. Kasvihuoneiden päästöt pinta- ja pohjavesiin tullaan kieltämään, koska [...]

Juomaveden enimmäiskloraattipitoisuus rajoitetaan juomavesidirektiivillä

17.02.2021|

CHLORINSITU® IIa -elektrolyysikennolla tuotettu natriumhypokloriitti alittaa selvästi EN901-vaatimukset. Juomavedessä, elintarvikkeissa ja elintarvikkeiden pinnalla olevien kloraattijäämien enimmäispitoisuutta rajoitetaan juomavesidirektiivillä, koska elintarvikkeista ja juomavedestä nykyisin saatavat kloraattipitoisuuden voivat olla terveydelle haitallisia. Juomaveden kloraatin ja kloriitin pitoisuusrajaksi on [...]

Verkostojen desinfiointipalvelu sopii monille tahoille

03.02.2021|

ProMinent tarjoaa verkostojen desinfiointipalvelua. Mitä verkostojen desinfiointipalvelu sisältää ja mitä hyötyä siitä on? Näihin asioihin pureudumme tässä tekstissä. Verkostojen desinfiointipalvelu on käytännössä vesijärjestelmien desinfiointia. Desinfiointi voidaan suorittaa ennakoivana verkostojen käsittelynä tai shokkikloorauskäsittelynä. Tekniikkana voidaan käyttää [...]

Kloorauksen ja tehokloorauksen ABC

14.01.2021|

Miten klooraus ja tehoklooraus käytännössä tapahtuu? Millaisissa tapauksissa turvaudutaan tehoklooraukseen? Vesa Arvonen, vesihuollon kouluttaja Suomen ympäristöopisto SYKLIltä kertoo! Klooraus vai tehoklooraus? Normaalisti vesilaitoksilla voi olla ylläpitokloorausta, jossa veden klooripitoisuus on luokkaa 0,2 - 0,5 mg/l, [...]

Uistinten valmistuksessa tarvitaan ProMinentin asiantuntemusta

03.12.2020|

Kuusamon Uistin on Prominentin pitkäaikainen asiakas, joka käyttää prosessissaan ProMinentin tuotteita. Olisitko osannut arvata, että myös uistimien valmistuksessa tarvitaan annostelupumppuja sekä mittauslaitteita? Kuusamon Uistin on toiminut jo vuodesta 1967 Kuusamon Uistin on kotimainen, perinteisiä käsityötuotteita [...]

Promisti

Promisti on ProMinentin blogi, jossa kerromme tuoreimpia kuulumisiamme ja avaamme toimialamme saloja. Tervetuloa mukaan seuraamaan!

PROMINENT.FI