Miten vedenkäsittely vaikuttaa arkeemme ja ympäristöömme?

Vedenkäsittelyllä tarkoitetaan sitä prosessia, kun pinta- tai pohjavesistä puhdistetaan haitalliset aineet, jotta siitä saadaan juomakelpoista. Jäteveden käsittelyllä puolestaan tarkoitetaan nimensä mukaan prosessia, jossa haitalliset aineet poistetaan jätevedessä. Vedenkäsittelyä voidaan tehdä monella eri menetelmällä.

Sivusimme vedenkäsittelyä edellisessä tekstissä siitä, kuinka annostelupumput vaikuttavat elämäämme ja tässä tekstissä paneudumme laajemmin siihen, miten vedenkäsittely ylipäätään näkyy jokaisen meidän arjessamme ja elinympäristössämme.

Käsitellyllä vedellä on valtava merkitys

Vedellä on valtava merkitys jokaisessa päivässämme. Mieti, missä kaikissa tilanteissa käytät vettä yhden ainoan päivän aikana. Juot puhdasta vettä vähintään litran päivässä, peset hampaat, käyt suihkussa ja syöt ruokaa, jonka valmistuksessa on tarvittu puhdasta vettä.

Vedenkäsittelyä tapahtuu niin moneen asiaan liittyen, että sitä ei edes huomaa – paitsi silloin, jos vedenkäsittely jostain syystä loppuisi. Jos hanasta ei tulisi puhdasta vettä eikä edes kaupassa myytäisi pullovettä, olisimme pulassa. Ilman jätevedenkäsittelyä puolestaan ympäristömme olisi pulassa, kun jätevedet menisivät suoraan vesistöihin, ja vesistömme rehevöityisivät entistä enemmän.

Puhdas vesi on elämisen perusedellytys

Juomaveden merkitystä kukaan ei voi kyseenalaistaa. Juomisen lisäksi vettä tarvitaan käytännössä kaikessa ruuanvalmistuksessa: esimerkiksi raaka-aineiden pesemisessä ja keittämisessä. Se on lisäksi itsessään raaka-aine erilaisissa ruuissa ja juomissa. Lisäksi hygieniasta huolehtiminen ilman puhdasta vettä on käytännössä mahdotonta.

Lue juomaveden käsittelystä lisää täältä.

Jäteveden puhdistaminen on ympäristölle tärkeää

Jätevesiä muodostuu monin eri tavoin, eikä aina voidakaan puhua yksiselitteisesti jätevedestä. Tavallisimmin sillä tarkoitetaan asunnoista, kouluista, hotelleista, sairaaloista ja muista laitoksista tulevaa jätevettä.

Jätevedessä on lääkejäämiä, mikromuoveja ja muita lukuisia ympäristölle haitallisia haitta-aineita, joten jäteveden puhdistaminen on äärimmäisen tärkeää. Ilman toimivaa jätevedenpuhdistusta kaikki jätevesi valuisi suoraan vesistöihin ja aiheuttaisivat voimakasta rehevöitymistä. Lue lisää siitä, miten jätevettä voidaan käsitellä.

Mitä, jos vettä ei käsiteltäisi?

Otamme vedenkäsittelyn usein itsestäänselvyytenä, koska harvan arjessa veden käsittely itsessään on läsnä: käsitelty vesi toisaalta on läsnä sitäkin enemmän. Niin puhtaan veden kuin jätevedenkin käsittely on elintärkeää, jotta planeettamme pysyy mahdollisimman puhtaana ja me pysymme terveinä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä sähköpostitse fi-prominent@prominent.com tai puhelimitse +358 9 4777 890.

Lue myös muita mielenkiintoisia kirjoituksia

Go to Top