Jyväskylän Seudun Puhdistamolla luotetaan ProMinentin laitteisiin

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy perustettiin vuonna 1971 ja ensimmäinen jätevesien puhdistamo valmistui Nenäinniemeen 1973. Tänä päivänä Nenäinniemen ja Korpilahden puhdistamoilla käsitellään päivittäin noin 160 000 asukkaan jätevedet. Puhdistusteho Jyväskylässä on erinomainen laadukkaiden vedenpuhdistusprosessien ansiosta. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla saadaan poistettua 99 % jäteveden sisältämästä fosforista, orgaanisesta aineksesta [...]

2023-08-17T09:42:39+02:0016.08.2023|

Hiekkasuodatin ja sen vastavirtahuuhteluveden kierräminen tuovat energiansäätöä

Hiekkasuodatin ja sen vastavirtahuuhteluveden kierräminen tuovat energiansäätöä Hiekkasuodatin ja sen vastavirtahuuhteluveden kierräminen uima-altaissa tuovat energiansäätöä, sillä vesi voidaan käsitellä ja kierrättää takaisin allasvedeksi. Kierrättämällä voidaan vähentää lisäveden tarvetta ja saadaan talteen lämpimän veden sisältämä lämpöenergia. Ennen veden kierrättämistä vesi suodatetaan ultrasuodatuksella ja käänteisosmoosilla. Tällä käsittelyllä vedestä [...]

2023-01-30T10:27:40+02:0013.10.2022|

Savukaasulauhde talteen lisävetenä energiantuotannossa

ProMinentin Savon Voima Oy:lle Iisalmeen toimittamilla laitteistoilla voidaan tuottaa savukaasulauhteesta huomattavasti juomavettä puhtaampaa prosessivettä, jota hyödynnetään voimalaitoksen lisäveden valmistuksessa. Voimalaitosten savukaasuja voidaan hyödyntää ottamalla lämpöä talteen savukaasulauhduttimella ja hyödyntämällä lämpö kaukolämpöverkostossa. Lauhdutettaessa savukaasuja niiden lämpötila laskee ja savukaasujen kosteus kondensoituu muodostaen savukaasulauhdetta. Lauhteen koostumus riippuu [...]

2022-01-27T10:36:36+02:0027.01.2022|

Vedenkäsittelyn ja veden desinfioinnin kokonaisuus ProMinentilla

Hygieenisesti puhtaan veden käsittelyssä ProMinentin tuotteet ja järjestelmät edustavat viimeisintä huipputekniikkaa. Juomaveden perusteellisen puhdistamisen lisäksi ratkaisujemme avulla puhdistuvat myös jäähdytysvesi, uima-allasvesi sekä teollisuussovelluksien käyttö- ja tuotevesi. Tavoitteenamme on tehokas desinfiointi vähäisellä kemikaalien käytöllä. Vedenkäsittelyn kokonaisuuteen kuuluvat UV-laitteistot, otsonilaitteistot, klooridioksidilaitteistot, eletrolyysilaitteistot, kloorikaasun annostusjärjestelmä DULCO®Vaq, Ultromat®- ja [...]

2023-01-27T13:36:03+02:0021.10.2021|

Kymen vesi hyödyntää ProMinentin laitteita talousveden tuotannossa

Mietitkö koskaan, minkälainen prosessi on saada talousvesi vesilasiin saakka? Kymenlaakson Vesi Oy tuottaa hyvälaatuista juomavettä Kotkan, Haminan ja Kouvolan alueelle. Käytännössä prosessi menee niin, että Kymenlaakson vesi myy talousvettä osakaskunnille, jotka ovat Kotka, Hamina ja Kouvola. Osakaskunnat vastaavat talousveden jakelusta. Vedentuotantoprosessi menee siten, että järvivettä [...]

2023-01-30T10:19:58+02:0026.02.2020|

“Moneymaker“ – käänteisosmoositekniikalla merkittävät säästöt energian- ja vedenkulutuksessa Espoon Leppävaaran uimahallissa

Mikä on käänteisosmoosi ja kuinka sitä hyödyntämällä voidaan saada energian- ja vedenkulutuksen säästöjä?  #sustainable #recycle #espoo Uima-altaiden hiekka- ja aktiivihiilisuodattimien huuhteluvesien sekä altaista viemäröitävien vesien käsittely mahdollistaa uimahallien veden- ja energiankulutuksen pienentämisen. ProMinentin vedenkäsittelyratkaisuilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja kestävän kehityksen tavoitteita. ProMinentin teknologialla tuetaan [...]

2023-01-30T10:18:13+02:0023.01.2020|

Hygieenisesti puhdasta vettä hammashoitoon

Tutkimukset ovat osoittaneet, että hammashoitoyksiköiden putkistoihin muodostuvien biofilmien määrät ylittävät selvästi huuhteluvedelle asetettavat laadulliset vaatimukset ja järjestelmä voi sisältää etenkin immuunipuutteisille potilaille haitallisia infektiolähteitä. Hammashoitokoneiden vesijärjestelmän laatuvaatimukset Hammashoitokoneiden vesijärjestelmän veden laadun on vastattava hyvän juomaveden laatua ja vastattava talousvedelle asetettuja sekä kemiallisia että mikrobiologisia laatuvaatimuksia. [...]

2019-11-26T09:00:25+02:0026.11.2019|

Happimittaus on tarpeen juomaveden puhdistuksessa ja jätevedenpuhdistamoilla

Happipitoisuuksien mittaaminen on tärkeää sekä vesilaitoksilla, joissa puhdistetaan talousvettä että jätevedenpuhdistamoilla. On tärkeää, että happipitoisuus on oikealla tasolla, jotta prosessi ei pääse häiriintymään. Tästä syystä happimittaus on tärkeää. Vaasan Vesi – happimittaus on tarpeen juomaveden puhdistuksessa  Vaasan talousvesi valmistetaan kunnallisella Pilvilammen vesilaitoksella, joka on toiminut [...]

2023-01-30T11:17:50+02:0014.11.2019|

Merivedestä juomavettä

Miten saada merivedestä juomavettä? Olemme tottuneet Pohjoismaissa siihen, että hyvälaatuista juomavettä ja raakavettä juomaveden valmistamiseksi on saatavilla rajattomasti. Tilanne ei kuitenkaan ole kaikkialla näin hyvä. Ruotsin kaakkoisosissa, etenkin Gotlannin ja Öölannin saarilla, on kärsitty veden puutteesta jo vuosia. Esimerkiksi Gotlannissa pohjaveden pinta on laskenut koko [...]

2023-01-29T19:17:56+02:0007.03.2019|

Millaista vedenkäsittelyä uimahalli tarvitsee?

Suomessa uima-allasvedet ovat yleisesti ottaen hyvälaatuisia ja turvallisia uimareille. Uima-allasvesien laatua ja allasveden laadunvalvontaa määrittelee Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 315/2002. Asetus kertoo lyhennetysti sen, että allasvesissä ei saa olla mitään aineita tai eliöitä sellaisia määriä, että ne aiheuttaisivat terveydellisiä haittavaikutuksia ihmiselle. Vedenkäsittely eri menetelmin on [...]

2023-01-30T11:23:40+02:0027.09.2018|
Go to Top