Sadas käänteisosmoosilaite toimitettu!

Viime joulukuussa ProMinent Finland toimitti sadannen käänteisosmoosilaitteen teollisuus- ja kunta-asiakkaille. Laite toimitettiin yhteistyökumppanin hankkeeseen Saudi-Arabiaan. Tyypillisiä asiakkaita ovat voimalaitokset, pintakäsittelyteollisuus, uimahallit ja kylpylät pääasiassa kotimaassa, mutta osa laitteista toimitetaan myös ulkomaille. Toimitetuilla laitteilla tuotetaan puhdasta vettä muun muassa höyryturbiinien pyörittämiseen, vesihuollon tarpeisiin juomavedeksi, pinnoitettujen metallikappaleiden [...]

2024-03-21T11:04:58+03:0021.03.2024|

DULCOLEVEL-pinnanmittaus osana Vaasan Veden prosesseja

Vaasan Vesi tuottaa asiakkailleen vesihuoltopalvelut, joista keskeisimmät ovat hyvänlaatuinen talousvesi ja sen jakelu sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus. Vaasan talousvesi valmistetaan Pilvilammen Vesilaitoksella, joka on toiminut nykyisellä paikalla vuodesta 1915. Vaasan seudulla juomaveden puhdistukseen tuottaa haasteita raakavetenä käytettävän Kyrönjoen epätasainen laatu: sen vuoksi siellä tarvitaan [...]

2024-02-28T10:28:53+03:0022.02.2024|

Netzschin epäkeskoruuvipumput ja TOMALin laitteistot Jyväskylän Seudun Puhdistamolla

Jyväskylän Seudun Puhdistamo luottaa ProMinentin laitteistoihin ja sieltä löytyvät mm. Netzschin epäkeskoruuvipumput sekä TOMALin kalsiittiasema. Puhdistamo perustettiin vuonna 1971 ja ensimmäinen jätevesien puhdistamo valmistui Nenäinniemeen 1973. Tänä päivänä Nenäinniemen ja Korpilahden puhdistamoilla käsitellään päivittäin noin 160 000 asukkaan jätevedet. Puhdistusteho Jyväskylässä on erinomainen laadukkaiden vedenpuhdistusprosessien [...]

2024-02-26T15:47:47+03:0016.08.2023|

Hiekkasuodatin ja sen vastavirtahuuhteluveden kierräminen tuovat energiansäätöä

Hiekkasuodatin ja sen vastavirtahuuhteluveden kierräminen tuovat energiansäätöä Hiekkasuodatin ja sen vastavirtahuuhteluveden kierräminen uima-altaissa tuovat energiansäätöä, sillä vesi voidaan käsitellä ja kierrättää takaisin allasvedeksi. Kierrättämällä voidaan vähentää lisäveden tarvetta ja saadaan talteen lämpimän veden sisältämä lämpöenergia. Ennen veden kierrättämistä vesi suodatetaan ultrasuodatuksella ja käänteisosmoosilla. Tällä käsittelyllä vedestä [...]

2023-10-30T09:08:00+03:0013.10.2022|

Savukaasulauhde talteen lisävetenä energiantuotannossa

ProMinentin Savon Voima Oy:lle Iisalmeen toimittamilla laitteistoilla voidaan tuottaa savukaasulauhteesta huomattavasti juomavettä puhtaampaa prosessivettä, jota hyödynnetään voimalaitoksen lisäveden valmistuksessa. Voimalaitosten savukaasuja voidaan hyödyntää ottamalla lämpöä talteen savukaasulauhduttimella ja hyödyntämällä lämpö kaukolämpöverkostossa. Lauhdutettaessa savukaasuja niiden lämpötila laskee ja savukaasujen kosteus kondensoituu muodostaen savukaasulauhdetta. Lauhteen koostumus riippuu [...]

2022-01-27T10:36:36+03:0027.01.2022|

Vedenkäsittelyn ja veden desinfioinnin kokonaisuus ProMinentilla

Hygieenisesti puhtaan veden käsittelyssä ProMinentin tuotteet ja järjestelmät edustavat viimeisintä huipputekniikkaa. Juomaveden perusteellisen puhdistamisen lisäksi ratkaisujemme avulla puhdistuvat myös jäähdytysvesi, uima-allasvesi sekä teollisuussovelluksien käyttö- ja tuotevesi. Tavoitteenamme on tehokas desinfiointi vähäisellä kemikaalien käytöllä. Vedenkäsittelyn kokonaisuuteen kuuluvat UV-laitteistot, otsonilaitteistot, klooridioksidilaitteistot, eletrolyysilaitteistot, kloorikaasun annostusjärjestelmä DULCO®Vaq, Ultromat®- ja [...]

2023-01-27T13:36:03+03:0021.10.2021|

Kymen vesi hyödyntää ProMinentin laitteita talousveden tuotannossa

Mietitkö koskaan, minkälainen prosessi on saada talousvesi vesilasiin saakka? Kymenlaakson Vesi Oy tuottaa hyvälaatuista juomavettä Kotkan, Haminan ja Kouvolan alueelle. Käytännössä prosessi menee niin, että Kymenlaakson vesi myy talousvettä osakaskunnille, jotka ovat Kotka, Hamina ja Kouvola. Osakaskunnat vastaavat talousveden jakelusta. Vedentuotantoprosessi menee siten, että järvivettä [...]

2023-01-30T10:19:58+03:0026.02.2020|

“Moneymaker“ – käänteisosmoositekniikalla merkittävät säästöt energian- ja vedenkulutuksessa Espoon Leppävaaran uimahallissa

Mikä on käänteisosmoosi ja kuinka sitä hyödyntämällä voidaan saada energian- ja vedenkulutuksen säästöjä?  #sustainable #recycle #espoo Uima-altaiden hiekka- ja aktiivihiilisuodattimien huuhteluvesien sekä altaista viemäröitävien vesien käsittely mahdollistaa uimahallien veden- ja energiankulutuksen pienentämisen. ProMinentin vedenkäsittelyratkaisuilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja kestävän kehityksen tavoitteita. ProMinentin teknologialla tuetaan [...]

2023-01-30T10:18:13+03:0023.01.2020|

Hygieenisesti puhdasta vettä hammashoitoon

Tutkimukset ovat osoittaneet, että hammashoitoyksiköiden putkistoihin muodostuvien biofilmien määrät ylittävät selvästi huuhteluvedelle asetettavat laadulliset vaatimukset ja järjestelmä voi sisältää etenkin immuunipuutteisille potilaille haitallisia infektiolähteitä. Hammashoitokoneiden vesijärjestelmän laatuvaatimukset Hammashoitokoneiden vesijärjestelmän veden laadun on vastattava hyvän juomaveden laatua ja vastattava talousvedelle asetettuja sekä kemiallisia että mikrobiologisia laatuvaatimuksia. [...]

2019-11-26T09:00:25+03:0026.11.2019|

Happimittaus on tarpeen juomaveden puhdistuksessa ja jätevedenpuhdistamoilla

Happipitoisuuksien mittaaminen on tärkeää sekä vesilaitoksilla, joissa puhdistetaan talousvettä että jätevedenpuhdistamoilla. On tärkeää, että happipitoisuus on oikealla tasolla, jotta prosessi ei pääse häiriintymään. Tästä syystä happimittaus on tärkeää. Vaasan Vesi – happimittaus on tarpeen juomaveden puhdistuksessa  Vaasan talousvesi valmistetaan kunnallisella Pilvilammen vesilaitoksella, joka on toiminut [...]

2023-01-30T11:17:50+03:0014.11.2019|
Go to Top