Hiekkasuodatin ja sen vastavirtahuuhteluveden kierräminen tuovat energiansäätöä

Hiekkasuodatin ja sen vastavirtahuuhteluveden kierräminen tuovat energiansäätöä Hiekkasuodatin ja sen vastavirtahuuhteluveden kierräminen uima-altaissa tuovat energiansäätöä, sillä vesi voidaan käsitellä ja kierrättää takaisin allasvedeksi. Kierrättämällä voidaan vähentää lisäveden tarvetta ja saadaan talteen lämpimän veden sisältämä lämpöenergia. Ennen veden kierrättämistä vesi suodatetaan ultrasuodatuksella ja käänteisosmoosilla. Tällä käsittelyllä vedestä [...]

2023-10-30T09:08:00+03:0013.10.2022|

Kirkkonummen uimahallissa luotetaan ProMinentin otsonaattoreihin

Kirkkonummen uimahalli on vuonna 2001 avattu uimahalli Kirkkonummella. Kuten kaikissa uimahalleissa, myös Kirkkonummella hyvä uimaveden laatu on tärkeää. Kirkkonummella veden desinfiointi tehdään otsonoinnin avulla. Tänä vuonna parikymmentä vuotta palvellut otsonaattori oli aika vaihtaa uuteen ja päädyttiin ProMinentin OZONFILT® OZMa -otsonaattoriin. Tyypillinen vaihtoväli otsonaattorilla onkin noin [...]

2023-10-30T09:08:07+03:0014.09.2022|

Case: Tehoklooraukseen varautuminen Kajaanin Vedellä

Kajaanin Vesi -liikelaitos on kunnallinen vesihuoltolaitos, joka on perustettu vuonna 1921. Liikelaitos tarjoaa vesihuoltolain mukaiset vesihuoltopalvelut toiminta-alueemme asukkaille, yrityksille ja julkisille kiinteistöille pääasiassa Kajaanin asemakaava-alueella. Vesijohtoverkoston pituus on noin 530 kilometriä ja vesijohtoverkostoon liitettyjä kiinteistöjä on noin 7 500. Kajaanin Vedellä on yhdeksän pohjavedenottamoa. Jokaisen vedenottamon [...]

2023-01-27T16:01:51+03:0010.06.2021|

Juomaveden enimmäiskloraattipitoisuus rajoitetaan juomavesidirektiivillä

CHLORINSITU® IIa -elektrolyysikennolla tuotettu natriumhypokloriitti alittaa selvästi EN901-vaatimukset. Juomavesidirektiivi rajoittaa kloraattijäämien enimmäispitoisuutta Juomavesidirektiivi rajoittaa juomavedessä, elintarvikkeissa ja elintarvikkeiden pinnalla olevien kloraattijäämien enimmäispitoisuutta, koska elintarvikkeista ja juomavedestä nykyisin saatavat kloraattipitoisuuden voivat olla terveydelle haitallisia. Juomaveden kloraatin ja kloriitin pitoisuusrajaksi on määritetty 0,25 mg/L. Suomessa vedenkäsittelyssä desinfiointiaineena [...]

2023-01-27T16:00:20+03:0017.02.2021|

Verkostojen desinfiointipalvelu sopii monille tahoille

ProMinent tarjoaa verkostojen desinfiointipalvelua. Mitä verkostojen desinfiointipalvelu sisältää ja mitä hyötyä siitä on? Näihin asioihin pureudumme tässä tekstissä. Verkostojen desinfiointipalvelu on käytännössä vesijärjestelmien desinfiointia. Desinfiointi voidaan suorittaa ennakoivana verkostojen käsittelynä tai shokkikloorauskäsittelynä. Tekniikkana voidaan käyttää esimerkiksi klooridioksidilaitteistoa; siinä suolahaposta ja natriumkloriitista valmistetaan klooridioksidia paikan päällä. [...]

2023-01-29T20:05:28+03:0003.02.2021|

Kloorauksen ja tehokloorauksen ABC

Miten klooraus ja tehoklooraus eli shokkiklooraus käytännössä tapahtuu? Millaisissa tapauksissa turvaudutaan tehoklooraukseen? Vesa Arvonen, vesihuollon kouluttaja Suomen ympäristöopisto SYKLIltä kertoo! Shokkiklooraus vai "tavallinen" klooraus? Normaalisti vesilaitoksilla voi olla ylläpitokloorausta, jossa veden klooripitoisuus on luokkaa 0,2 - 0,5 mg/l, jolloin ollaan juuri ja juuri haju- ja [...]

2023-10-30T09:10:18+03:0014.01.2021|

Veden desinfiointi ja neljä erilaista desinfiointitekniikkaa

Veden desinfiointi takaa sen, että käytössämme on puhdasta vettä. Tässä blogitekstissä esittelemme neljä erilaista desinfiointitekniikkaa, joihin kaikkiin löytyy laitteistot ProMinentin valikoimasta. 1. Otsoni hajoaa nopeasti hapeksi eikä muodosta sivutuotteita Otsonilaitteistojen tärkeimmät käyttöalueet ovat juomaveden ja uima-allasveden käsittely, vedenkäsittely juoma- ja elintarviketeollisuudessa, akvaario- ja allasveden käsittely [...]

2023-02-02T12:33:40+03:0013.05.2020|
Go to Top